Amfetaminets väg till Sverige

Amfetamin är utan tvekan den vanligaste tyngre drogen i Sverige. Det är en rent syntetisk produkt som tillverkas utifrån andra kemikalier. De ämnen som används för tillverkning av amfetamin och MDMA (ecstasy) är 1-fenyl-2-propanon (P2P), också känt som bensylmetylketon (BMK) Läs mer…

Advertisements

Lissabonfördraget – odemokratiskt och ålderdomligt

Lissabonfördraget innebär i princip att man lagstadgar nyliberalism. Det tyder ju på en ganska omodern inställning då nyliberalismen och den utvecklingslinje med kortsiktighet och spekulationskapitalism som följt av denna ekonomisk-politiska ideologi just kastat världen ner i den värsta ekonomiska krisen Läs mer…