Meningslös och värdelös rapport om rasism mot samer

På initiativ av den svenska regeringen och på uppdrag av sametinget har det gjorts en rapport om diskriminering och rasism mot samer som heter Kartläggning av rasism mot samer i Sverige. Tyvärr säger den ingenting om hur vanligt rasism och Läs mer…

Advertisements