En stor del av trafikolyckorna är självmord

Under 2018 omkom preliminärt 325 personer på vägarna i Sverige. Det är en ökning med 72 personer från 2017 då 253 personer omkom i vägtrafiken. Cirka 100 personer omkom i singelolyckor vilket är en vanligaste olyckstypen. 96 personer omkom i Läs mer…

Advertisements

Tetris kan förebygga symptom av posttraumatisk stress

Spelet Tetris kan förebygga obehagliga påträngande minnen, som en del av oss utvecklar efter traumatiska händelser. Personer som råkat ut för motorolyckor får minskade symtom av påträngande minnesbilder om de inom sex timmar efter olyckan spelar Tetris, efter att ha Läs mer…

Skulle inte partiklar döda fler även utan dubbdäck?

Några forskare som skrivit en debattartikel i DN vill förbjuda dubbdäck för att partiklar dödar fler än vad som dör i trafiken. I våra storstäder alltså. Även om dubbdäcken ökar mängden partiklar kraftigt så kan inte forskarna hänvisa till ett Läs mer…

Vildsvin orsakar stora skador på jordbruket

En fältstudie av grödskador orsakade av vildsvin utförd av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) på tre vanliga sädesslag på 14 gårdar i södra och sydöstra Sverige uppvisade på grödskador om upp till 840 kronor per hektar i genomsnitt. Studiens fältarbete utfördes under Läs mer…

Ska jag behöva betala avgift för att kommunen inte snöröjer

Johannes Åman i DN menar att man borde ge kommuner rätt att införa avgift på dubbdäck för den som kör med bilen i stadsmiljö. Jag vet inte riktigt hur en sådan avgift skulle kunna utformas eller genomföras. De praktiska problemen Läs mer…

Hur många fler skulle dö om vi inte hade dubbdäck?

Det är uppenbart att det som rivs upp från asfalten av bilar med dubbdäck är farligt. Det har många studier tytt och några studier visat. Man beräknar nu att så många som 30-40 människor om året dör på grund av Läs mer…

Minskad bilism är bästa sättet att minska antalet trafikdödade

Bilismen står för flertalet av de som dödas i trafiken. Antalet dödade på grund av bilismen har dessutom ökat under år 2011: Antalet döda i järnvägstrafiken minskade under 2011, medan antalet dödade i vägtrafiken ökade, visar nya siffror från Trafikverket. Läs mer…

Farliga avgaser – farlig bilism

Bilavgaser dödar fler människor än trafikolyckor står det i DN. Det är säkert sant. Men sant är också att stora bilar dödar fler än små bilar. För stora bilar släpper ut mer än små. Och när de kör på nån Läs mer…