Mest jordbruksstöd går till stora jordbruksföretag

År efter år är det stora svenska jordbruksföretag, grevar och baroner, som tar emot det mest av det jordbruksstöd EU betalar ut till Sverige. Det handlar om många miljoner. På samma sätt är det i andra länder. När det gäller Läs mer…

Advertisements

Stora svenska jordbruk – Trolle-Ljungby

Del 15 av 27 i serien Stora svenska jordbruk

Del 15 av 27 i serien Stora svenska jordbrukTrollegodsen i Skåne hör alla till de stora godsen och jordbruksföretagen i Sverige. De är alla också stora mottagare av bidrag från EU i form av gårdsstöd. Det arealmässigt största godset som Läs mer…

Trolle-Wachtmeister

Del 12 av 22 i serien Markägande i Sverige

Del 12 av 22 i serien Markägande i SverigeWachtmeister är en svensk adelsätt med ursprung från Dagö i Estland, vilken invandrade till Sverige på 1500-talet. När Tyska orden upplöstes i Estland förlorade släkten, som inte bevisats ha räknats  till adeln, Läs mer…

Adelns markägande

Del 3 av 22 i serien Markägande i Sverige

Del 3 av 22 i serien Markägande i SverigeEnligt Björn af Kleen och boken Jorden de ärvde från 2009 så ägde adeln omkring 400 000 ha mark år 2009. Allt detta söder om Dalälven. Detta är i så fall lite Läs mer…