Stora svenska jordbruk – Trolle-Ljungby

Del 15 av 27 i serien Stora svenska jordbruk

Del 15 av 27 i serien Stora svenska jordbruk Trollegodsen i Skåne hör alla till de stora godsen och jordbruksföretagen i Sverige. De är alla också stora mottagare av bidrag från EU i form av gårdsstöd. Det arealmässigt största godset Läs hela inlägget

Trolle-Wachtmeister

Del 12 av 22 i serien Markägande i Sverige

Del 12 av 22 i serien Markägande i Sverige Wachtmeister är en svensk adelsätt med ursprung från Dagö i Estland, vilken invandrade till Sverige på 1500-talet. När Tyska orden upplöstes i Estland förlorade släkten, som inte bevisats ha räknats  till Läs hela inlägget

Adelns markägande

Del 3 av 22 i serien Markägande i Sverige

Del 3 av 22 i serien Markägande i Sverige Enligt Björn af Kleen och boken Jorden de ärvde från 2009 så ägde adeln omkring 400 000 ha mark år 2009. Allt detta söder om Dalälven. Detta är i så fall Läs hela inlägget