Gängland Stockholm – Sollentuna/Tureberg

I Sollentuna finns enligt Stockholmspolisen två kriminella nätverk. Det ena är ett sen länge väletablerat kriminellt nätverk. Polisen kallar det senare nätverket för Turebergsnätverket efter stadsdelen Tureberg där den mest kända gatan heter Malmvägen. I Expressen uppges att nätverket … Läs mer

Turkligan – gäng med missvisande namn

Detta kriminella nätverk började utredas efter att polisen fick ett anonymt tips. Vid en inledande spaningen kunde polisen konstatera att de hade mer pengar än vad som var rimligt med tanke på deras officiella jobb som städare. 1978 reste en ung turkisk man kallad "Ian" i ett … Läs mer