Ökad turtäthet med Västlänken

Del 3 av 4 i serien Järnväg i Göteborg

Del 3 av 4 i serien Järnväg i GöteborgEnligt trafikprognosen kommer turtätheten att öka i de flesta reserelationer genom att Västlänken byggs. Trafiken på Bohusbanan och Kust till kust-banan (Borås) komer dock inte att kunna ökas innan dessa byggs ut. Läs mer…

Advertisements