Har antalet kravaller i Sverige i ökat?

Med kravaller menas sådant som polisen rubricerat som våldsamt upplopp eller där andra typer av våldsamheter. Sådant kan uppstår i en mängd sammanhang, bland annat i samband med idrott, framförallt kring fotbollsmatcher. Jag har bara brytt mig om sådan som Läs mer…

Advertisements

Det är ett problem när folk ljuger och det gör Alice Teodorescu

Inte bara Teodorescu själv ljuger utan lögner är legio, vanligt, på GP:s ledarsida. Det är ett problem. Det är också ett problem när folk ljuger om Sverige utomlands. Det finns inga områden i Sverige dit polisen inte kan gå och Läs mer…

Oroligt i Bergsjön

Igår (onsdag) kväll utbröt oroligheter i Bergsjön. Utlösande orsak kan ha varit polisinsatser mot narkotikahandel som pågått i några dagar. Det är möjligt att polisen agerat onyanserat och även trakasserat oskyldiga personer. Det är möjligt att polisen frångått tidigare mjuka metoder till Läs mer…

Ungdomsoroligheter i Göteborg

På förmiddagen idag, ungefär vid halv tolv, utbröt oroligheter utanför Plusgymnasiet på Kämpegatan på Hultmans Holme i centrala Göteborg. En stor grupp ungdomar attackerade skolan men stoppades av polisen. Anledningen ska vara att man misstänkte att elever på plusgymnasiet hängt Läs mer…

Jan Hallberg och Jan Björklund är som vanligt ute och cyklar

Bägge två föreslår hårda tag mot nånting som inte kan avhjälpas med hårda tag. Det visar hur okunniga de bägge är. Hårda tag mot ungdomarna i förorterna kommer ofelbart att resultera i mer missnöje, mer problem. Man kan kanske lösa Läs mer…

Fortsatt oroligt i Rinkeby

Under den gångna natten har det varit fortsatt oroligt i Rinkeby. Det är andra natten i följd med oroligheter i stadsdelen. Det som utlöste den första nattens oroligheter tycks ha varit att några äldre ungdomar nekades att komm in på Läs mer…

Lögner och fantasier om Göteborgs förorter i Aftonbladet

Oroligheterna i Göteborg har pågått i tre veckor. Huvudsakligen har förorter med dominans av ”vit” arbetarklass berörts av oroligheterna. Det hela har uppmärksammats mycket lite av stockholmstidningarna. Men igår slog Aftonbladet på stora trumman, ungdomarna i Göteborg är enligt tidningen Läs mer…

De stökigaste stadsdelarna har ”vit” arbetarklassbefolkning

De SDN-områden där det varit stökigast under de gångna tio dagarna av oroligheter i Göteborgs arbetarklassområden är Tynnered, Backa och Lundby (Tolered, Bräcke, Sannegården, Bjurslätt med mera). Alla dess tre SDN-områden är arbetarklassområden. Arbetarklassområden med en markant dominans för människor Läs mer…

Polistrakasserier av ungdomar i Göteborg

Nu framgår det i tidningarna varför ungdomsoroligheterna inte avstannat när skolan börjat vilket hade varit det normala om myndigheterna bara avvaktat och tagit det lugnt. Orsaken är att polisen utan egentliga grunder stoppar och visiterar ungdomar i Göteborgs förorter på Läs mer…

Orättvisorna är en orsak till ungdomarnas vrede

Jag har fått en redigerad version av ett av mina blogginlägg publicerat i Göteborgs Fria Tidning: Orättvisorna är en orsak till ungdomarnas vrede Många av stadens stadsdelar har den senaste tiden präglats av en våg av ungdomsbråk. Stenkastning och bränder Läs mer…

Det är väl inte så svårt att förstå orsakerna till ungdomsoroligheterna

Utan snarare är det ganska lätt. Det behövs inga vetenskapliga undersökningar (förresten finns det ju redan) och ingen skarpare hjärna för att förstå varför det hände nu. Det finns en permament vrede och ett grundmurat missnöje bland unga människor (inte Läs mer…