Samerna är inget urfolk

Numera vet forskarna att samerna kom till det nuvarande Sverige ungefär samtidigt som förfäderna till de nuvarande svenskarna kom till detta landstycke. Detta bl.a. genom genetiska studier. Samernas förfäder kom från norr samtidigt som svenskarnas förfäder kom från söder. De Läs mer…

Advertisements

Rennäringen – särintresse för samisk minoritet

Sverige har erkänt samerna som urfolk. Det skedde 1977. Sverige har dock inte ratificerat den konvention (ILO:s konvention 169) som reglerar urfolkens rättigheter. 1981 fastslog Högsta domstolen att renskötselrätten är en starkt skyddad brukarrätt som kan jämställas med äganderätten. Den Läs mer…

Urfolk är nufolk

Boktips Ursprungsfolk Ulf Johansson Dahre Studentlitteratur Urfolk är nufolk Det finns 5000 folkgrupper i världen, men bara 200 stater. Nationellt självbestämmande är en kollektiv mänsklig rättighet, säger etnier, minoriteter och ursprungsbefolkningar och kräver självstyre. Då blir det kaos, svarar nationalstaterna. Läs mer…

Lyssna på urfolken!

Boktips Vi har överlevt! Henrik & Ola Persson Gimle förlag Lyssna på urfolken! Många skäl talar för ett engagemang för världens många diskriminerade, exploaterade och utrotningshotade ursprungsbefolkningar. Moraliskt sett behöver de vår solidaritet för att överleva eftersom dagens 200 nationalstater Läs mer…