Desinformation funkar för att svenska journalister är okunniga

Att läsa svenska dagstidningar kan ofta vara en prövning. Många svenska journalister ifrågasätter aldrig makthavares påståenden, de tycks sällan fundera över ett påståendes rimlighet och gör väldigt sällan någon kontroll av om ett faktapåstående stämmer. De har väldigt ofta dålig Läs mer…

Advertisements

Okunnig DN-ledare om brott förespråkar meningslösa åtgärder

En DN-ledare som tycker att brottslingars ursprung, dvs födelseländer, ska finnas med i Brå:s statistik förespråkar också och i första hand ett antal åtgärder som bevisligen inte påverkar våldsbrottsligheten alls. Så här skriver DN: På måndagen hölls en demonstration i Malmö Läs mer…

Sociala och smarta män lever längre

Män med låg intelligens och låg social förmåga löper högre risk att dö innan 45 års ålder. Risken är särskilt hög för män med låg utbildning och låg lön. Tidigare forskning har visat på samband mellan inkomst, utbildning och mortalitet. Läs mer…

Flyktingar är inte högutbildade och resursstarka

I en debattartikel i ETC tar Hans Norebrink, som brukar skriva bokrecensioner på denna blogg, upp att den nuvarande flyktingpolitiken gynnar högutbildade och resursstarka personer. Det är ett falskt påstående som saknar verklighetsförankring. Många påstår också att det är fler män Läs mer…

Fler bra förslag för att förbättra flyktingmottagandet

Nyligen skrev jag en artikel om hur vi kan tillvarata kompetensen hos flyktingar på ett bättre sätt. Det handlade om flyktingar som redan har en utbildning inom sådan områden där Sverige har brist på arbetskraft. Bert Karlsson framförde för sin Läs mer…

Syds fattiga avancerar utan ”folkkapitalism”

Boknytt Bangladesh i förändringens tid Bo Kramsjö Celanders förlag Syds fattiga avancerar utan ”folkkapitalism” Bangladesh är känt för två saker i världen – fattigdom och mikrolån. Å ena sidan ett bottenlöst bidragsslukande svart eländeshål av svält, lidande och naturkatastrofer. Å andra sidan Läs mer…

Utbildade kvinnor – bättre välfärd

En av de bästa åtgärder som ett fattigt land kan vidta är att se till att ge alla flickor möjlighet att gå i skola. Att se till att kvinnor utbildar sig. Det finns ett klart samband mellan kvinnors utbildningsnivå och Läs mer…

Jens Spendrup har rätt och fel

Det saknas kvinnor med rätt erfarenhet för att sitta i storföretags styrelser. Det var vad ordföranden i Svensk Näringsliv, Jens Spendrup, faktiskt sa i sitt berömda (kanske snarare ökända) och mycket kritiserade uttalande om kvinnors bristande kompetens. Just det är sannolikt Läs mer…

Radikalt Forum om Ryssland och skolan

Socialistiska Partiet Göteborg och Internationella Socialister bjuder in till ett nytt Radikalt forum den 16 november klockan 14:00-18:00. Hörsalen Dragonen, Göteborgs Universitet, Sprängkullsgatan 19. Den här gången handlar det dels om utvecklingen i Ryssland, där en ny vänster håller på att Läs mer…

Demokratisk naturbildning

Boktips Naturvetenskap som allmänbildning Svein Sjøberg Studentlitteratur ISBN: 9789144053493 Demokratisk naturbildning “Naturvetenskap som allmänbildning – en kritisk ämnesdidaktik” är en gedigen specialistlitteratur, ingen Svenssonläsning. Den täcker absolut allt som är relevant i kunskapsfältet naturvetenskap och pedagogik/utbildning. Men boken har också Läs mer…

Svenskarna om upploppen i Stockholmsförorterna: hårda straff duger inte

Demoskop har låtit göra en opinionsundersökning om svenskarnas syn på upploppen i Stockholmsområdet som startade i Husby. Helt klart är att en majoritet svenskar vill satsa på förebyggande åtgärder och inte på hårdare straff eller mer resurser till polisen.  Detta Läs mer…

Polisen dödar i onödan

Orsakerna till att polisen i Sverige dödar och skjuter folk i onödan är flera och organisationen Civil Rights Defenders har listat den i en debattartikel i DN (citaten av punkterna är inte fullständiga): • Den lagstiftning som reglerar polisens skjutvapenhantering måste Läs mer…

Klassresenärskor

Boknytt Alakoski & Nielsen (red) Tala om klass Ordfront Klassresenärskor Ilsket och medryckande konkret om upprörande underklassmiljöer. Motstridiga klasskänslor och tacksamhet mot folkhemmet som gav dem chansen. Antologins 15 kvinnliga klassresenärer berör – och stör borgarsossekonsensuslögnen om klassers utdöende. Dom Läs mer…

Flyktingvänliga Sverige och de flyktingvänliga svenskarna

Andelen svenskar som är skeptiska till att ta emot flyktingar minskar stadigt. Det har varit en trend under flera år att svenskarna blir alltmer flyktingvänliga i gemen: En undersökning, som presenteras av SOM-institutet vid Göteborgs universitet om några veckor, visar Läs mer…

Globaliseringsrådets propagandarapport kritiseras

Den propagandaprodukt som globaliseringsrådet presenterade i en debattartikel i DN igår kritiseras nu från Globaliseringsrådet självt! Rapporten har nämligen inte gjorts av Globaliseringsrådet utan av Globaliseringsrådets kansli. Förutom virrigheterna och inkonsekvenserna kring anställningstryggheten, där rapporten vill öka möjligheterna för godtyckliga Läs mer…

Eva Lundgren till attack mot Rothstein

Eva Lundgren, som kritiserades av Rothstein i samband med att denne föreslog en nedläggning av Uppsala Universitet, kommer med ett rungande motangrepp i DN. Bo Rothstein ömmar än en gång för lärofriheten på DN Debatt (22/8). Han vill att jag Läs mer…