Nora Bergslags Järnväg – Broströms järnvägsbolag

Del 11 av 18 i serien Sveriges järnvägar

Del 11 av 18 i serien Sveriges järnvägarNora Bergslags Järnvägs AB (NBsJ, från 1946 NBJ) bildades 1905 i syfte att rekonstruera de järnvägar som drevs av Nora-Karlskoga Järnvägs AB (NKJ), ett bolag med skraltig ekonomi och inte helt tillfredställande standard Läs mer…

Advertisements