Människan minskar effekterna av rovdjurens återkomst

Idag finns det permanenta, reproducerande populationer av antingen varg, lodjur eller brunbjörn i de flesta europeiska länder. I vissa länder finns alla tre arterna. Men det är inte jungfruliga marker som återkoloniseras av dessa djur utan snarare marker präglade av Läs mer…

Advertisements

Den skandinaviska vargstammen är utdöd

Den ursprungliga skandinaviska vargstammen är utdöd i det vilda, men inte helt utrotad då alla djurparksvargar i Sverige härstammar från den ursprungliga skandinaviska vargstammen. De vargar som finns i Sverige/Norge idag är invandrade vargar från Finland/Ryssland och har inget närmare Läs mer…