IT-klustret på Hisingen ett komplett fiasko.

I själva verket finns inget IT-kluster på Lindholmen på Hisingen i Göteborg. Trots att politiker med jämna mellanrum slår på stora trumman för detta. Trots att man regelbundet upprepar detta mantra. Det hela är ett så stort fiasko att de delar av Chalmers som ligger där tänker flytta. Ett totalfiasko för Göran Johansson och hans kompisar alltså.

IT-företagen i Göteborg ligger i själva verket längs med Mölndalsån söderut i Göteborg och i angränsande delar av Mölndal. Där kan vi tala om IT-kluster med Ericsson Microwave som största företag. Men ingen politiker tycks bry sig om detta område som förslummas allt mer. Fastigheter rivs och inget nytt byggs. Tomma ytor breder ut sig och bolag som vill bygga bostäder och kontor får inga bygglov. Området är perfekt för utbyggnad av bostäder och kontor, det ligger centralt, har bra kollektivtrafikförbindelser och Chalmers huvudområde ligger nära. Det är dags att politikerna i Göteborg inser sitt fiasko med det så kallade IT-klustret på Hisingen och ägnar mer tid åt det verkliga IT-klustret längs med Mölndalsån.

Bygg centralt i Göteborg – bygg fler bostäder – satsa på Mölndalsåns dalgång.

Anders_S

Advertisements