Kollektivtrafiken i Göteborg – varför en massa problem?

Del 5 av 6 i serien Bättre kollektivtrafik i Göteborg

I den lokala tidningen i Göteborg, GP har det under en tid varit en mängd artiklar om kollektivtrafiken i Göteborg. Man har redovisat en mängd problem och klagomål. Låt oss se lite vilka dessa är och vilka orsaker till problemen det finns.

1. Kollektivtrafiken är för långsam.
2. Bussarna uteblir ofta.
3. Bussarna är ofta försenade
4. Bussarna är trasiga och smutsiga
5. Pendeltågen ofta inställda

Det är i grunden dom klagomål som Gp redovisat.

Jag har under ett halvårs tid jobbat med en resvägsundersökning på spårvägen. Då har jag fått ta del av många åsikter. I motsats till hur det framstår i GP är de flesta männsikor som åker kollektiv faktiskt nöjda med trafiken. Men de klagomål som förs fram i GP finns och har berättigande tycker jag. Grundproblemet nämns dock aldrig, att det är för få som åker kollektivt i Göteborgsregionen. Låt oss se på en del av orsakerna till problemen.

1. Långsam kollektivtrafik
Det finns flera orsaker till det:

a) Det är för många passagerare på vissa linjer (ex. bussarna till Backa och bussarna till Lindholmen.
b) Att kollektivtrafik och bilar blandas. Detta leder till att främst bussar, men även spårvagnar hamnar i bilköer och blir sena. Spårvagnarna måste köra långsammar än på egen banvall.
c) Tidtabellerna är felaktiga och har för korta körtider.
d) För många linjer ska samsas på hållplatserna Nordstan, Brunnsparken och Drottningtorget

2. Bussarna uteblir ofta

a) För dålig kvalitet och för dåligt underhåll på använda fordon , för få fordon.

3. Bussarna är ofta försenade

a) Det är för många passagerare på vissa linjer (ex. bussarna till Backa och bussarna till Lindholmen.
b) Att kollektivtrafik och bilar blandas. Detta leder till att främst bussar, men även spårvagnar hamnar i bilköer och blir sena. Spårvagnarna måste köra långsammar än på egen banvall.
c) Tidtabellerna är felaktiga och har för korta körtider.
d) För många linjer ska samsas på hållplatserna Nordstan, Brunnsparken och Drottningtorget

4. Bussarna är trasiga och smutsiga

a) Dåligt underhåll

5. Pendeltågen är ofta inställda

a) Gamla tågsätt och dåligt underhåll.

6. Grundproblemet: För få åker!

a) Dålig stadsplanering, dåligt utbyggd kollektivtrafik

Sammanfattningsvis

Som vi ser är det samma sak som är problemet i många fall. Genomgående är dåligt underhåll och dålig kvalitet på använd fordonspark (för gamla, för billiga etc).Vad beror detta då på?

En orsak är de kommunala upphandlingsreglerna som följs av Västtrafik. Man köper alltså in trafik enligt principen att alltid ta det lägsta anbudet. Detta leder till en stark prispress nedåt, utförarna (ex. Spårvägen, Connex, Orusttrafik) tvingas skära i sina kostnader. Enda sätten att göra detta är att köpa billigare bussar (och därmed oftast sämre), minska på underhållet och städningen samt minska på personalen. Följderna blir som vi sett: inställda turer, trasiga och smutsiga fordon och försenade turer. Detta är konsekvenser av privatiseringen och kommersialiseringen av nåt som inte lämpar sig därtill. Bort med anbudsförfarandet. Bort med de icke-fungerande kommunala upphandlingsregelerna. De innebär bara försämringar för den vanliga människan.

Ett annat genomgående problem är planeringen av kollektivtrafiken och staden. Vissa områden betjänas av busslinjer med resultat att kollektivtrafikens kapacitet är för liten. Detta gäller kanske främst Backa, Lindholmen- Eriksberg, Askim och Torslanda. De tre senare områdena har helt enkelt planerats på fel sätt. Planerarna har helt enkelt inte brytt sig om att tänka på att det bör finnas kollektivtrafik som fungerar. Sånt är usel stadsplanering och det ser ut att upprepa sig i planeringen av bostadsområden på Gullbergsvass om inget görs. I Backa finns ett spårreservat utlagt så det är bara att dra fram spårvägen. Så har inte gjorts på 30 år. Detta beror vad jag förstår enbart på feghet och bristande politisk vilja från politikerna.

Nya bostadområden ska planeras där det redan finns bra kollektivtrafik, eller så ska kollektivtrafiken planeras samtidigt som bostäderna. Så sker inte idag, vilket är en skandal. En skandal som faktiskt leder till ökad biltrafik och utökade utsläpp som bidrar till växthusaffekten.

Andra stadsdelar har alltför långsam spårvagnstrafik beroende på många hållplatser och/eller balnadad trafik med bilar. Detta gäller exempelvis Tynnered/Frölunda, Kortedala/Bergsjön och Mölndal. Mölndalslinjen plågas av alla plankorsningar med biltrafiken, en sak som också gäller Kortedala/Bergsjö-linjerna genom Gamlestaden. Egna banvallar och expresspårvagnar kan vara lösningen på dessa problem.

Trängseln i centrala stan måste också åtgärdas för att öka hastigheten på kollektivtrafiken. Alla linjer måste inte gå till Nils Ericssonsplatsen, Brunnsparken, Nordstan och Drottningtorget. Det går att skapa andra viktiga bytespunkter, som man exempelvis gjort vid Korsvägen och Hjalmar Brantingsplatsen (Backaplan) . Fler platser borde kunna fylla en stor roll på samma sätt.

Dessutom behövs en utbyggnad av pendeltågen. Detta kan faktiskt göras på ett sådant sätt att det blir en slags tunnelbanesystem (precis på samma sätt som S-Bahn i många tyska städer). Det skulle också öka hastigheten i trafiken. Det finns redan förslag på att bygga en tunnel genom centrala Göteborg (Västlänken). Det är bra, men det räcker inte.

Problemen går alltså att lösa om man vill. Det behövs bara politisk vilja..

Läs mer:
För en bättre kollektivtrafik i Göteborg I
För en bättre kollektivtrafik i Göteborg II
För en bättre kollektivtrafik i Göteborg III
Kollektivtrafik är en rättighet!
För en bättre kollektivtrafik i Göteborg IV
För ett vettigare bostadsbyggande i Göteborg I

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , ,

Series Navigation<< För en bättre kollektivtrafik i Göteborg IVSnabbare utbyggnad av pendeltågstrafiken i Göteborg behövs >>
Advertisements