Kristna värderingar bakom sociala missförhållanden?

Både fallet Louise och fallet Bobby har handlat om händelser i bibelbältets Småland. Är det så att såna här missförhållanden och sådan passivitet från myndigheternas sida är vanligare i det området, eller är det bara en tillfällighet att de mest kända fallen av underlåtelse att ingripa mot dåliga familjeförhållanden råkar finnas i bibelbältet.

Jag tror inte det. Jag tror att de stockkonservativa familjevärderingar som finns i vissa kristna sekter och inom de svenska kristdemokraterna påverkar vad som sker. Värderingar där det alltid är bättre att bo med familjen. En inställning som gör att myndigheterna blundar för missförhållanden inom familjen.

Nån borde undersöka detta och om det visar sig vara på det sättet att de krsitna värderingarna är en avgörande faktor för myndigehetrs passivitet så måste inflytandet från kristendomen i Sverige minskas. Tramset om den kristna etiken som en grund för det svenska samhället kan avfärdas. Den kristna etiken leder ju till allvarliga missförhållanden.