Liten lektion om vänsterextremism

Eftersom jag skrivit ett antal inlägg som klagar på liberala bloggare och säger att dom vet lite om vänstern, väldigt lite om vad som hände i Rostock och om polisen och använder uttryck som vänsterextremist väldigt förvirrat och onyanserat men inte skrivit hur jag tycker att dom borde uttrycka sig. Jag har tidigare definierat vad som är extremism, som jag ser det, speciellt vänsterextremism.

Först kan vi klargöra vilka olika åsiktsriktningar som finns bland vänsterextrema.

Autonoma – kan vara anarkister, marxister, kommunister
Anarkister
För ovanstående gruppers ideologi hänvisas till hemsidor som Socialism.nu, Yelah och Motkraft)
Syndikalister (SUF och SAC, Arbetaren, Yelah)

Trotskister (svenska RS, SP och AM, Internationalen, Röda Rummet, Offensiv)

Stalinister (svenska SKP och KP)
Maoister (kalls internationellt ofta marxist-leninister, men en del grupper med denna beteckning är stalinister) (Clarté, FIB/Kulturfront)

Men kanske nån invänder, var finns AFA. AFA är en antifascistisk organisation där främst anarkister, syndikalister och autonoma återfinns. RF är också en antifascistisk organsiation med medlemmar av olika politisk ståndpunkt. För en bra beskrivning av AFA, skriven av en utanför organisationen se Marco Espvall, Anti Fascistisk Aktion – socialistiska kämpar eller terrorister?

Det jag vill är att liberala bloggare kritiserar det som de vill kritisera. Må det vara AFA, anarkismen, trotskismen eller stalinismen. Men sluta dra oss alla över en kam. Och innan ni ger er till att vräka ur er nåt dumt, oinitierat och onyanserat. Läs på.

Med särskilda tankar på Gudmundson (gammal kunskap duger inte), Gustafsson i Säffle, Svart på Vitt, Johan Ingerö, dyslesbisk, MinaModerataKarameller, Erik Svansbo, Anti-oppositionen
Andra bloggar om: , , , , , ,

Advertisements