Göteborg, Göteborg

I Göteborg görs cirka 30% av arbetsresorna med kollektivtrafiken. I Stockholm görs 60% av motsvarande resor med kollektiva färdmedel. Detta beror på flera saker. Kollektivtrafiken i Stockholm är snabbare och mer utbyggd. Bostadsområden i Göteborg ligger i större utsträckning där det inte finns någon effektiv (dvs spårbunden) kollektivtrafik

I Stockholm finns pendeltåg på alla järnvägslinjer som går ut från stan. Även på enkelspåriga sådana som Saltsjöbanan och Roslagsbanan. I Göteborg finns pendeltåg endast på två järnvägslinjer ut från stan . På de resterande tre finns det inte. En av dessa har knappast utrymme för pendeltågstrafik utan utbyggnad, det är järnvägen i Götaälvdalen, den gamla Bergslagsbanan. Där pågår utbyggnad till dubbelspår. På de andra två, Bohusbanan och Boråsbanan (Kust till Kust), skulle pendeltågstrafik kunna startas nu. Om de hade modern tåglednings- och säkerhetsteknik. Det har Boråsbanan men inte Bohusbanan. På Bohusbanan kan trafik sättas igång så fort ombyggnaden till modern teknikstandard gjorts klar. Kapacitetsproblem på Göteborgs Central kan lösas genom att dessa pendeltåg tills vidare inte går dit. Det kräver dock en ny station i Gamlestaden. Något jag redan skrivit om tidigare. Jag har också skrivit om utbyggnad av spårvägstrafiken.

Ett annat sätt att öka kollektivtrafikåkandet i Göteborg är att förtäta staden. Göteborg är idag en mycket glest bebyggd stad. Det finns gott om centrala områden med bra kommunikationer som kan bebyggas med bostäder och kontor. Längs med Mölndalsvägen kan det byggas massor. Där finns gott om tomma tomter, dåligt utnyttjade gamla industriområden etc. Det ligger väldigt centralt. Det är för mig oförståeligt att inget byggs där. Runtomkring Backaplan kan mängder av bostäder byggas i ett precis likadant slags område som kring Mölndalsvägen. Mängder med tomma tomter osv finns i Kvillebäckens gamla industriområde. De delar av Frihamnen som ligger nära Backaplan och spårvägen kan bebyggas omedelbart. Områdena är centrala med goda kommunikationer. Men ändå byggs ingenting. Det är knepigt. Ett tredje område med samma karaktär är området kring spårvagnshållplatsen Gamlestadstorg.

De flesta miljonprogramsområden i Göteborg kan också förtätas ordentligt då de flesta av dem har bra kollektiva transportmöjligheter. Detta gäller också vissa centrala områden av miljonprogramkaraktär som Guldheden och Nordostpassagen i Olivedal. Många förorter har också en för liten befolkning och servicen i dessa skulle må bra av en förtätning med fler bostäder och arbetsplatser. Exempelvis har både Hammarkullen och Bergsjön bra kommunikationer och något för liten befolkning. De kan alltså med fördel förtätas och byggas ut. Läs mer om stadsplanering.

Göteborg

Andra bloggar om: , , , , , , ,

Advertisements
 • Walle

  Heja! Bra! Krossa ”låghus i centrum”-v?¶nstern!

  Medelklass som vill slå vakt om sina fiiiiina kvarter…

  Sen ?¶r jag v?¶l tveksam till centralstation i Gamlestan, det ?¶r ju halv?¶gs till Kung?¶lv!

  /exil VF

 • Anders_S

  Wall: Ditt inlägg tyder på en viss begränsad läsförståelse och ett dåligt lokalsinne. Och begränsad kännedom om västsvenska dialekter.

  Jag föreslår ingenstans en centralstation i Gamlestaden. En ny station där för pendeltåg är nåt helt annat. Gamlestaden ligger dessutom lika långt från Kungälv som Centralen gör.

  Vill heller inte riva några låga hus i centrum.

  Om jag är medelklass eller inte har du ingen som helst aning om. Jag är i alla fall arbetslös för närvarande.

  Överklassen i Göteborg iiar inte på det sätt som överklassen i Stockholm gör. I Göteborg är det lantisarna från Bohuslän som iiar.

 • Halsnalle

  Ett fjärde område att bebygga är parkeringsöknarna från Järntorget och västerut. Det är tragiskt att ingenting görs för att fylla igen dessa öppna sår i staden.

  Sen gäller det ju inte bara att förtäta, utan att bygga riktig stad. Tyvärr har ju mycket av det nya som byggts i Gbg på senare år miljonprogramskänsla med punkthus och utan lokaler i gatuplan. Varför byggs inte ny rutnätad kvartersstad i dag?

 • Pingback: Om kollektivtrafik på Yimby Göteborg | Svensson()