Yttrandefrihet, sossar och möten

Det råder uppenbarligen förvirring i detta land om vad yttrandefriheten innebär. Den innebär att du visserligen får säga vad du vill, men inte att du får säga det var som helst. Precis som DN:s ägare och chefer kan bestämma över vad som får sägas i tidningen kan också arrangörerna av ett möte, en demonstration eller nåt liknande bestämma över vad som får framföras där.

Det ingår inte i yttrandefriheten att tvinga någon att framföra ditt budskap eller att tvinga någon att lyssna på ditt budskap. (vilket en del högerbloggare verkar tro). Den som anordnar ett möte har rätt att bestämma vad som ska avhandlas där. Och andra har rätt att försöka påverka arrangören att ändra innehållet. Det ingår i yttrandefriheten. Varpå naturligtvis den som ordnar mötet har rätt att avvisa den som inte följer mötets regler/bestämmelser, rätt att bestämma över alla deltagare på mötet. Det ingår faktiskt i det lagliga ansvaret för den som arrangerar ett möte på en offentlig plats. (Ordningslagen, läs min uppsats, Dialog eller konfrontation på gatan)

Man kan naturligtvis tycka sossarnas agerande på mötet är fel. Liksom de turkiska mötesdeltagarnas eller för den delen syrianerna/assyriernas agerande. Men nåt angrepp på yttrandefriheten är inte något av deras agerande.

Och att först bjuda in utan att klargöra vad som passar och inte passar gör ju att sossarnas agerande är ytterst märkligt och mycket svårförståeligt. Det är ju konstigt att i efterhand ändra reglerna för vad som får framföras inom mötets ram. Att däremot tala med assyrierna/syrianerna och turkarna för att undanröja motsättningar på mötet är ju bra. Så frågan är hur det hela gick till. Tvingades de ta ner sitt plakat? Eller hade man en diskussion som ledde till att assyrierna/syrianerna tog ner det. Det gör ju en viss skillnad.

Borgarmedia: SR
Bloggat: Peter Karlberg
Andra bloggar om: , , ,

Advertisements