Behöver inte vara fel

Det behöver inte vara fel att begränsa antalet länder som Sverige ger bistånd till. Det väsentliga är inte antalet länder utan utformningen av biståndet. Huruvida biståndet används till humanitära insatser eller militära är en fråga jag ställer mig i förhållande till att Afghanistan och Irak står på regringens lista. Ett bistånd som utgör stöd till en amerikansk ockupation tycker jag inte är ett riktigt utformat bistånd.

Vidare kvarstår frågetecken kring hur NGO:er ska hanteras. Kommer organisationer som Forum Syd, UBV och Olof Palme-centret att kunna bedriva verksamhet i de länder där de vill och av tradition har bedrivit verksamhet? Om det inte är så innebär den nya politiken att allvarligt avbräck för svenskt bistånd i många fall.

Sen måste man ju också fråga sig om den borgerliga regringens utformning av biståndet är till för att verkligen ge stöd till de bidragsmottagande länderna eller till svenska företag. Fattigdomsbekämpning låter bra, men frågan är om det hela fungerar, eller om biståndet hamnar i fickorna på korrupta politiker (ex palestiniernas Abbas från Fatah) och i västerländska företags bankvalv. Detta är förstås inget specifikt problem för en borgerlig regerings bistånd utan gäller förstås allt bistånd.

Borgarmedia: DN, SVD
Bloggat: Hillevi(s)
Andra bloggar om: , , , , ,

Advertisements
  • SideShow Surfer

    Det handlar inte om biståndet i sig själv utan mer om att visa sina andra regeringspolare i världen att dunkar du mig i ryggen så ska jag stötta dig när vi behäver uppbackning.Men (bistånd) låter ju vackert som ord,eller hur.