Marknaden inte bra för skolan

I ett kapitalistiskat system och med marknaden som dominerande faktor inom skolväsendet är det självklart att vinsten blir det viktiga. Kapitalistiska företag har som mål att göra så stor vinst som möjligt. Det är liksom själva grejen. Självklart blir det då även så när det gäller privatägda skolor (s.k. fristående skolor). Ett företags mål är att maximera vinsten, oavsett vilken verksamhet som finns inom företaget.

Det säger sig självt att detta kan bli negativt för en del verksamheter då väldigt lite pengar kommer att återinvesteras i verksamheten. Skolan är ett typexempel på en verksamhet där vinstmaximering kan leda till problem. Nu är kanske inte detta det viktigaste problemet med privatskolorna, men det bidrar till de problem som är allvarligast. Nämligen segregation och bättre utbildning till de som redan har det bra förspänt.

Privatägda skolor kan neka undervisning för elever som kräver mycket resurser. Detta är ett sätt att öka profiten i verksamheten genom att man då kan ha färre anställda. Segregationen ökar som en följd av sådana beslut. Den allmänna skolan kommer då att ha en högre andel elever som är resurskrävande och därför får den kommunala skolan sämre ekonomiska förutsättningar. Vilket i sin tur leder till sämre undervisning och att de bästa pedagogerna söker sig till privata skolor som kan betala mer. Osv i en ond cirkel. Enda sättet att komma ur denna onda cirkel är att återkommunalisera eller återförstatliga hela skolväsendet.

Läs mer: Friskolorna är problemet, Skolsegregationen
Bloggat: Sjölander
Andra bloggar om: , , , , , , ,

Advertisements