Problem med privatägd sjukvård

Privatägd sjukvård med profitkrav verksamheten leder till en rad problem som är väl kända från USA. Detta påpekar en läkare i ett debattinlägg i SVD, Vinstdriven vård är makarna Reinfeldts religion. Inlägget är ett svar på en debattartikel av Filippa Reinfeldt den 8 september i samma tidning.

Läkaren skriver bland annat:

”Om en mottagning har hög andel patienter med ohälsa och stora behov kommer de att göra många besök och medföra hög ersättning. Vid bättre hälsa blir det färre besök och mindre resurser till mottagningen.”
Påståendena antyder att ­Filippa Reinfeldt inte förstår att prestationsbaserad, efterfrågestyrd vård är kostnadsdrivande och ineffektiv, något som flera undersökningar publicerade i medicinska tidsskrifter visat.
Privatiseringsförespråkare kan, så vitt jag kan finna, inte hänvisa till studier som talar för motsatsen.

Och:

Ansvaret för de mindre lönsamma patienterna med stort vårdbehov och svag röst?–?till exempel gamla multisjuka eller dementa patienter överlåts till det allmänna, som aldrig kan undandra sig detta uppdrag.

Sammantaget innebär dett att privatisering i sjukvården leder till bättre men dyrare vård för rika och sämre vård för fattiga. Precis som det alltså är i USA.

Bloggat: Peter Andersson, Sjölander, Esbati
Andra bloggar om: , , , , , , , ,

Advertisements