Privatisering av körkort?

Ja, kanske inte av körkorten som sådana. De är ju i högsta grad privata redan. Men regeringen föreslår en privatisering av utfärdandet av körkort liksom hantering av själva proven.

Det kan vara lätt att som Ilona Sz Waldau avfärda denna privatisering därför att regeringens argumentation inte är speciellt trovärdig:

Lösningen på att vägverkets inspektörer bedömer lite olika i olika regioner är att lägga ut provet på flera olika små privata enheter, trafikskolorna, som om det skulle bli lättare att ha en enhetlig bedömning. I mina ögon verkar det bättre att stärka vägverket och se till att bedömningen blir lika över hela landet. Om det nu är så att det är inspektörerna som dömer olika, kanske är det så att traditionen att köra upp oförberedd är olika i olika delar av landet eller trafikskolornas förmåga att avgöra hur förberedda körkortsaspiranterna är.

Men jag tror det hela måste analyseras ur ett större perspektiv. Samhället som sådant har egentligen inget intresse av eller borde inte ha intresse av bilismen. Det är en privatangelägenhet som av miljöskäl och med tanke på klimathotet bör begränsas så mycket som möjligt med samhälleliga och politiska ingripanden. I detta sammanhang kan det inte finnas något egentligt intresse i att samhället ska hantera körkortsverksamheten.

Men även i miljö- och klimatfrågorna saknar den borgerliga regeringen trovärdighet och därför är det samtidigt svårt att argumentera enligt min linje, eftersom det utan begränsningar av bilismen och utan att det offentliga sköter körkortsprov och utfärdande av körkort, så kommer det att bli alltmer olika bedömningar i olika delar av landet. Med långsiktigt resultat – fler olyckor och sämre bilförare. Utan inskränkningar i bilismen så innebär alltså regeringens förslag om körkorten så vitt jag kan se försämringar gentemot nuvarande situation.

Om vi däremot minskar bilismen genom politiska åtgärder är en privatisering av körkortshantering nåt jag mycket väl kan tänka mig. Men borgarnas politik minskar inte bilismen. Höjd bensinskatt drabbar främst folk på landet och minskar inte trafiken där den behöver minskas och är lätt att minska – i storstäderna. Att byta till etanol som bränsle, vilket regeringen vill, innebär inte en miljövänligare bilism enligt MJV. Alltså saknar regeringen trovärdighet i klimatfrågan som jag ser det.

Bloggat: Jag älskar Sverige
Borgarmedia: DN, SVD, DN2
Andra bloggar om: , , , , , , , , ,

Advertisements