Alliansregeringen är sjuk

Om en vecka (5 oktober) har filmen Sicko av Michael Moore premiär i Sverige. En del människor har redan sett den. Det är en svidande uppgörelse med det amerikanske sjukvårdssystemet. Ett system som den svenska alliansregeringen uppenbarligen verkar ha som sin modell för framtiden.

En alliansregering som i takt med nedskärningar för de allra fattigaste blir alltmer impopulär. Med ett parti, krisdemokraterna, utanför riksdagen om opinionsundersökningen varit ett val. Och en ledning för oppositionen med 55,6 mot 39,2 . Tyvärr också en ökning för Sverigedemokraterna, ett annat bluffparti med fejköverfall och extremhögerideologi. Ett parti som i huvudsak står för borgerliga uppfattningar, parat med rasism.

Att regeringens popularitet sjunker ju mer de slaktar välfärden och låter de fattiga betala skattesänkningar för de rika visar att det finns ett stort mått av solidaritet i det svenska samhället. Det är positivt. Låt inte borgarna ta det ifrån oss. Vi har en sjuk regering och en frisk befolkning.

Läs mer: Gemensam Välfärd
Bloggat: Det progressiva USA, Jinge
Andra bloggar om: , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • Tommy Funebo

  Sverigedemokraternas ökning ligger inom den statistiska felmarginalen, och för övrigt gav samma norska mätinstitut partiet högre siffror i våras, så på sätt och viss kan man isf säga att SD har en nedåtgående trend.

 • Magnus

  Hej Anders!

  Trots flertalet påståenden att alliansens skattesänkningar endast gynnar de rika och bekostas av de fattiga saknar jag fortfarande en kalkyl på hur detta går till. Kan du vänligen specificera?

  Med lägre inkomstskatt för samtliga arbetande och lägre fastighetsskatt för de flesta bostadsägare bör de flesta grupper i samhället gynnas. Högre a-kassa motverkas mer än väl av den lägre inkomstskatten och en högre reavinst på försäljning av bostäder drabbar ju ingen fattig.

  Det är ju inte heller så att de fattiga betalar för de rika, utan att medelinkomsttagarna nu möjligtvis betalar mindre för att försörja de fattiga.

  För att överbrygga orättvisorna och skapa ett enkelt och rättvist system som gemene man förstår bör regeringen i mitt tycke gå ett steg längre. Inför ett högt grundavdrag på omkring 200.000 kr. Beskatta sedan all inkomst över detta belopp med en rak skattesats på ca 35%. Detta skulle leda till en näst intill obefintlig skatt för de med lägst inkomster samtidigt som de kunde utnyttja de tjänster som de mer välbärgade betalar för.

  Att vi dessutom skulle ha en frisk befolkning är väl även det tveksamt. Trots världens längsta semesterrätt har Sverige stress-sjukdomar som utbrändhet, elallergi m.fl. Detta är någonting som är ett okänt fenomen i de flesta delar av världen.

  Bor själv i USA och ser de problem som det amerikanska sjukvårdssystemet kan skapa. Det är ett stort problem att många inte har råd med sjukvårdsförsäkringar och Medicare. Det är även problematiskt att sjukvården utnyttjar försäkringssystemet genom att utföra fler kontroller än nödvändigt. Mer resurser måste här ges till den publika sjukvården (där försäkring ej behövs).

  Det finns dock många saker i den amerikanska sjukvården jag föredrar på många sätt. Med en försäkring kan jag få en läkar-/tandläkartid inom 24 timmar och betalar endast 60-300 kr beroende på behandling. Jag vet även att undersökningen görs så utförligt som möjligt. En eventuell operation kan jag bli bokad till inom någon vecka om det behövs.

  I Sverige kan vår ”friska” befolkning stå i kö i 1-2 månader för ett normalt läkar-/tandläkarbesök. En väntetid på en ”akut” operation kan ta 6 månader eller mer. För att inte tala om den kostnad som uppstår om jag som utomlands bosatt svensk uppsöker sjukvård i Sverige. Detta kostar mig näst intill lika mycket som om jag varit utan försäkring i USA.

  Om Sverige ska ha världens dyraste sjukvård kan man väl ändå förvänta sig att vi även skall ha världens bästa och effektivaste sjukvård? De effekter vi ser idag visar ju tydligt att resurserna inte används effektivt.

  Den Socialistiska regeringen har haft 50 år på sig att rätta till de ekonomiska orättvisorna. Arbetarna har trots detta kännt behov av att protestera sin egen regering under varje 1 maj. Varför skulle det bli bättre under nästa mandatperiod?

 • Anders_S

  Magnus:

  Ja de flets som arbetar har fått sänkt skat. Men dne sänkta skatten har betalats av de fattigaste i smahället. Något som också regringen medger. Så därvidlag är det inget konstigt med mitt påstående.

  jag menad kanske inte frisk påd et sättet. Jga menad frisk i så måtto att vi känner solidaritet med de svaga i samhället.

  Jag har aldrig upplevt nåt köproblem i den svenska sjukvården.
  Men det betdyer förstås inte att det inte finns. För det finns. Därom är vi ense. men frågan är om det är etts tort problem eller inte.

  När det gäller USa fungerar sjukvården bra när man har en sjukförsärkting via rebtsgivaren såsom du och min dotter har det. Det finns dock miljoner människor som står utanför det systemet. Träffade nyligen några från Kentucky som lever under såna omständigheter (helt vanliga arbetare var de). De hade varit och fått vård i Venezuela istället (resan betald av en solidaritetsorganisation)

  Sverige har inte världens dyraste sjukvård. Per vårdtagare är USA:s sjukvård dyrare. Och har längre vårdtider. Läs hos Gemensam Välfärd.

  Sen anser jag ju inte att socialdemokraterna har fört en bättre politik än borgaralliansen. Inte heller attd en på något sätt har varit socialistisk.

 • Patrik

  Solidaritet? Det kallas missnöjesröstning. Folk tror alltid det ska vara grönare på andra sidan. Därför har oppositionen alltid ett övertag som oftast syns tydligt i procentsatserna. Sen att borgarna har misskött sig, liksom sossarna gjorde när de var i regering, är en annan femma.

  Fejköverfall på sverigedemokrater? Det är inte SÄPO’s syn på saken:
  http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=681557&rss=1400

  Menar du att överfallet på Ung Vänsters koncert i Farsta också var ett fejköverfall?

  ”…och en frisk befolkning”

  … som röstade fram en borgerlig regering för bara 1 år sedan? Nu tänkte du nog lite fel 🙂

 • Jinge

  Hahaha… 🙂 Jag såg SICO veckan innan den hade premiär i USA..

  Men visst är de sjuka..

  Sign ”klickar och klickar…”

 • Anders_S

  patrik: Jo det är numera Säpos och polisens syn på det hela. Att det var nåt skumt med ”överfallet”. Förmodligen fejk eller ett internt bråk.

  Jo vi har en frisk befolkning. SOm var missnöjd med sossarnas nyliberala politik. Valde därför ett alternativ till detta. Fick nåt ännu värre. Vill inte längre ha det. Friskt. Kanske inte så klokt.

 • Magnus

  Anders,

  Tack för dina klargöranden. Jag håller helt med om de enormt stora social problemen som finns inom det amerikanska sjukvårdssystemet.

  Den svenska solidariteten vet jag dock inte om den är så mycket högre. Svenskarna betalar sin skatt och anser sig ofta ha gjort sitt. Här i USA är det en enormt stor majoritet av medel- och höginkomsttagare som engagerar sig i ideella hjälporganisationer och står i soppköket varje lördag. Detta finns även i Sverige, men såvitt jag upplevt i mycket mindre skala. Jag tror att Sverige i stor utsträckning tyvärr har ”skattat bort” en del av solidaritetskänslan.

  Det är enormt viktigt att de mest utsatta i samhället får den hjälp de behöver för ett drägligt liv. Någon måste dock betala notan för de som inte kan. Någonstans tar resurserna och solidariteten slut. Hur det optimala skattetrycket och resursutnyttjandet ser ut är omöjligt att svara på. Jag tycker att Alliansens uttalande om att minska utanförskapet och ge fler möjlighet att styra sina liv är lovvärt. Det verkar dock än så länge tveksamt om de har lyckats driva igenom beslut som uppfyller detta mål.

 • Patrik

  Nej Anders, du fick svart på vitt vilken SÄPO’s syn är. Polisen skärpte skyddet kring sd redan efter överfallet på partiets utbildningsmöte i oktober 2006.

 • Anders_S

  Patrik. Du hänvisade till vad Säpo sa den 16 aug. De har inte samma uppfattning nu. Jag vet. Jag vet också att ingen vänstermänniska på något sätt var inblandad. Jag vet.
  Du bara gissar och går på tidningarnas skriverier.

  Magnus: Uttalandet om utanförskapet är bra. Men min erfarenhet är att vi inte kan lita på framförallt moderaterna.