Klimathotets konsekvenser för Sverige

En klimatutredning har presenterats. Den har utrett växthuseffektens konsekvenser för svensk del.

Enligt SVD är omkring 300 000 svenska hus i farozonen för att ras och erosion ska underminera dem. Peronligen tycker jag det låter väldigt mycket.

Ett annat problem är att man tror att ökade regnmängder med rejäla skyfall kommer att leda till sämre vattenkvalitet och dricksvattenkvalitet i många delar av Sverige. Nu är det ju knappast nån fara för större delen av Sveriges befolkning då de tre storstadsområdena får sitt vatten från stora sjöar eller floder som inte påverkas så jättemycket av skyfall och ökade regnmängder, vad det gäller vattenkvaliteten.

Konsekvenserna för kommunernas planarbetet måste bli att man inte längre tillåter husbyggen i strandnära lägen eller på åbrinkar etc. För i de lägena riskerar hus att översvämmas eller udnermineras vid skyfall eller på grund av en höjning av havsytan. Vidare måste VA-system ses över, järnvägar, vägar och liknande måste säkras i de lägen där de löper genom riskområden för skred eller översvämningar.

På sikt finns dock ingen annan lösning än minskade koldioxidutsläpp för att den totala katastrofen ska kunna undvikas. I Sverige innebär det minskad bilism.

Borgarmedia: SVD1, SVD2, DN1, DN2
Andra bloggar om: , , , , , , ,

Advertisements
  • Higge

    Det är förbluffande hur alla sväljer det här klimatdravlet. Helt okritiskt rättar såväl borgarbrackor som vänstervridna in sig i leden under lobbyn till den storfinans som har något att tjäna på det kraftigt överdrivna ryktet om jordens undergång per koldioxid. Sorgligt.

    http://higge.blogg.se