Invandring

De finns främst fyra typer av invandring till Sverige. Flyktinginvandring och arbetskraftsinvandring är de viktigaste. Till dessa kommer anhöriginvandring och gäststudenter/forskare.

Flyktinginvandring kan delas in i två grupper, kvotflyktingar, dvs folk som kommer hit med hjälp av svenska myndigheter och enligt överenskommelser med FN. Det är en mindre grupp än de som själva tar sig till Sverige och söker asyl här.

Flyktingar kommer främst från olika krigshärdar i världen som Irak, Afghanistan och Somalia (underligt, USA är inblandat i alla tre konflikterna). Inte underligt att folk flyr från de länderna. Och självklart att vi ska emot dem.

Arbetskraftsinvandringen sker främst från andra länder i EU, som exempelvis Polen, Lettland, Litauen och Storbritannien. Inkluderar också bönder från exempelvis Nederländerna som köper gårdar i Sverige. Idag är denna typ av invandring förmodligen mindre än flyktinginvandringen. Men det är svårt att veta. För ofta är denna typ av invandrare det som kallas gästarbetare och de blir aldrig skrivna i Sverige. Dvs de syns inte i invandringsstatistiken. Men de finns här. Och jobbar här.

Gäststudenter och gästforskare kommer från Kina, Indien, Iran, USA och EU-länder. En del av dem stannar faktiskt i Sverige efter studierna.

Anhöriginvandring rör sig främst om anhöriga till flyktingar som beviljats asyl i Sverige.

Alla utom flyktingar kan bosätta sig precis var de vill i landet. Och många kommuner vill inskränka flyktingars möjligheter att flytta vart de vill även efter att de beviljats asyl eller tillfälligt uppehållstillstånd. Något jag tycker är en inskränkning av de mänskliga rättigheterna. Det är liksom att bli fängslad på nåt sätt.

Men okej, jag inser att det kan vara ett problem för de kommuner där många flyktingar bosätter sig. Men det är lätt att lösa. Istället för att kommunerna ska finansiera flyktingmottagandet får staten helt ta över ansvaret. Då är det inga problem med var folk bor. Och vi slipper också gnälla på kommuner som vägrar ta mot flyktingar.

Till slut, Sverige kommer att behöva invandring. För att det ska finnas tillräckligt med arbetskraft i landet. Som kan försörja de stora kullar med nya pensionärer som kommer de närmaste åren. Då duger det inte att inte ha ett rejäl invandringsöverskott. En stor del av utvandringen från Sverige rör sig om invandrare av olika slag som återvänder till det land de kom ifrån.

Sverigedemokraterna som nu framträder som tydligt främlingsfientliga och rasistiska har inga lösningar på problemet med större utvandring än invandring. Inte heller några lösningar på problemet med de stora pensionsavgångarna.

Om Sverigedemokraterna på Skånes Social Forum.
Bloggat: Slutstadium, Marta Axner, Jag älskar Sverige, Anna-Lena Lodenius, Claes Krantz
Borgarmedia: DN
Andra bloggar om: , , , , , , , ,

Advertisements
 • rötott

  Väl skrivet… men håller inte med dig.
  Jag anser att ta emot fler skapar bara fler problem.
  Vi har inte pengar att ta om hand våra sjuka och gamla, min mor är pensionär, hon får mindre i pension än våra pensionerade invandrare.
  Tycker du att detta är rätt???

  Om du inte ser helheten skall du vara försiktig i att yttra dig.
  Jag är inte emot invandring som du förmodligen tror nu.
  Jag anser bara att Sverige inte har rätt föutsättningar just nu att ta emot fler.