Behåll värnplikten

– men gör om den. Det är uppenbart att vi inte kan ha kvar den militära värnplikt vi har idag. men vi kan ersätta den med någonting annat. En civil värnplikt. Där alla människor under ett år av sitt liv gör tjänst för samhället. I brandkåren, vården, som frivilliga poliser, naturvårdare, jaktvårdare, kulturvårdare etc. Jobb som kan innebära en förbättring och förstärkning av det gemensamma och solidariska samhället. Naturligtvis måste regler för detta avpassas så att inte fackliga avtal och betalda arbeten försvinner. På det sättet kan vi behålla värnplikten.

Vad gör vi då med militären. Yrkesarmé vill jag inte ha. Det öpnnar upp för en obeahglig utveckling. Yrkesarméer öppnar upp för militären som en separat styrkefaktor i ett samhälle. Något sådant vill jag inte se. Det är inte bra för något samhälle.

Personligen är jag för att avskaffa den svenska militären och den militära värnplikten helt. I vår del av världen finns inget behov av en militär. Men för den som vill behålla militären kand en ju också ingå som en del i den totala mängden av värnpliktsalternativ som står till buds.

Intressant?
Borgarmedia: SVD
Andra bloggar om: , , , ,

Advertisements
  • Pingback: Om mönstring, värnplikt och annat. « Trottens Betraktelser()

  • Pingback: Gärna könsneutral mönstring | Svensson()

  • Pingback: Trottens Betraktelser » Om mönstring, värnplikt och annat.()

  • Så istället för tvång in i något som i det yttersta har med nationens överlevnad att göra (nationalstater är jag inget fan av, men jag ser ett borgerligt sverige som bättre än ett borgerligt ryssland) så ska man tvinga in folk förstärka det ”gemensamma och solidariska samhället”? Struntprat.

    Värnplikten fyller två syften, delvis som garant för våra gränser och vårt styrelseskick, delvis som ett sätt att låta statens yttersta våldsapparat ha ett visst mått av folkförankring. Tas båda dessa bort så finns det inget som motiverar någon form av civilplikt.

    En frivillig civiltjänstgöring, med bra ersättning (för uppehälle och förlorad arbetsinkomst) det kanske hade varit något däremot.