Nej till statlig opinionsbildning?

Bo Rothstein skiver idag en intressant debattartikel i SVD om statlig opinionsbildning. Han nämner att regeringen börjat se över de statliga institutioner som i stor utsträckning ägnar sig åt opinionsbildning och lobbying.

Det är bra att regeringen börjat se över detta. Men jag befarar att man kommer att styras av sina nyliberala skygglappar och lägga ner sånt som är bra, men spara sånt som är dåligt

En av de myndigheter som enbart ägnar sig åt lobbying och propaganda är Forum för Levande historia. En myndighet som faktiskt omedelbart borde läggas ner. Bo Rothstein pekar ut en annan myndighet, Glesbygdsverket. Och det verkar ju också vara en rimlig kandidat för nerläggning.

Rothstein skriver bland annat:

I denna modell av den representativa demokratin är det menin­gen att framför allt de politiska partierna (men även intresse­organisationer och medier) ska spela en central roll när det gäller att omvandla vad medborgarna vill åstadkomma till politiska prog­ram som man ­söker stöd för i allmänna val.

Folkviljan ska således inte kana­liseras genom utan konstrueras av de politiska partierna. Enligt denna princip innebär demokrati ungefär att staten ska göra som folket vill, såsom denna folkvilja artikulerats av de politiska par­tierna.

Genom utvecklingen av systemet med ideologiska statsapparater ställer man detta på huvudet och etablerar den motsatta principen – nämligen att demokrati är när ­folket gör som staten vill.

Det är en bra en beskrivning på hur den begränsade demokrati vi har i Sverige bör fungera och hur man från olika nyliberala regeringars sida delvis ändrat på detta. För mig är naturligtvis demokrati mycket mer än det som den parlamentariska demokratin i Sverige omfattar.

Sen håller jag inte med Rothstein i allt. Stat och regering måste ju ha rätt att utforma riktlinjer och annat på en mängd olika områden. Sådant kan ju ibland komma nära lobbying, men är definitivt ofta opinionsbildning. Vi väljer ju dessutom politikerna för att de ska ta beslut. Inte för att de ska sitta och vänta på folkopinionen i alla lägen. Även om jag kan tycka att de borde lyssna mer på vanligt folk och mindre på storföretagens lobbyister.

Intressant?
Andra bloggar om: , , , , , ,

Advertisements