Vakters våld

Våldet från vakter på krogar är en slags svensk inhemsk variant av problemen med privata säkerhetsföretag. De problem vi får med personal som inte är korrekt utbildade, folk som tar sig rättigheter de inte har osv är en avspegling av de större problemen med sådana företag som Blackwater i Irak.

Det blir ju ohållbart när ett vaktbolag, vars vakt anklagas för grov misshandel, försvårar polisutredning genom att hävda att övervakningskamerorna var ur funktion vid det aktuella misshandelstillfället. Det är inte heller trovärdigt att ingen av kamerorna fungerade. Vaktbolaget tar till obehagliga och beklagliga metoder för att försöka skydda en anställd som gått långt över gränsen.

Det inträffade visar också på vilka problem vi kommer att stå inför om utländska privata säkerhetsstyrkor och säkerhetsföretag tillåts operera i Sverige, som EU bestämt. Det visar vilka problem vi kan få om säkerhetsområdet fortsätter privatiseras. När privata företag tar över polisens roll på många ställen och för många uppgifter minskar rättssäkerheten. Vi riskerar att få en mängd övergrepp av samma typ, eller värre, som vid krogen i Stockholm.

Inte för att polisen är utan fel och brister. Men där finns i alla fall en större kontroll från samhällets och demokratins sida över vilka som jobbar med brottsbekämpning, övervakning och kontroll. Vaktbolagens agerande i många fall visar att den demokratiska kontrollen och insynen begränsas starkt. Det ligger ju faktiskt inbyggt i det privata företagets struktur. Man kan neka insyn med hänvisning till konkurrensskäl och en massa annat. Därför är det inte bra att privata företag tillåts sköta vad som borde vara polisiär verksamhet.

Nu anser jag inte att just krogvakter måste vara poliser. Där kan vi säkert lösa problemen på annat sätt. Genom en större kontroll av de bolag som sköter verksamheten liksom en större kontroll av de som anställs i verksamheterna. Men utöver det tycker jag att privata företag inte ska sköta speciellt mycket. Vakthållning på gator och torg anser jag ska var polisens uppgift. Inte ne uppgift för privata säkerhetsföretag.

Det är ju inte heller första gången som en vakt misstänks för grova brott. En annan gång var det en SSU-ordförande som blev utsatt. Hon blev visserligen fälld och vakten friad. Men jag är överrtygad om att vakten i det fallet också var skyldig.

Istället för utökad privatisering av arbetet med säkerhet och ordning i Sverige behöver vi istället samla sådant arbete inom det offentligas ägo. Endast så kan vi få ordentlig kontroll och insyn i en verksamhet som är av största vikt för varje invånares trygghet och säkerhet. Att utlämna sådant till marknadskrafter och privatisering tycker inte jag är en bra idé.

Intressant?
Borgarmedia: DN1, DN2, DN3, DN4, SVD1, SVD2, SVD3, SVD4, SVD5
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , ,

Advertisements