Mer personal – inte mer övervakning

Social kontroll är bättre än övervakningskameror. Det finns gott om forskning som visar att övervakning inte hjälper. Övervakning påverkar mindre brott men inte alls de grövre brotten.

Känt är också att social kontroll är det bästa för att undvika våld och övergrepp. Social kontroll kan inte utövas via kameror och maskiner. Social kontroll kräver människor. Det kräver socialt umgänge. Så istället för tekniska lösningar med kameror i skolorna behövs det mer personal. Mer personal och mindre klasser. Det är inte bara bra för att minska våld och brott utan också för att bevara integriteten.

Läs också Övervakning förhindrar inga brott och Övervakning, våld och integritet

Bloggat: Badlands
Andra bloggar om: , , , , , ,

Advertisements