Orsaker till tågförseningar

Vart tionde tåg i Sverige är försenat. Orsaker till förseningarna är enligt en artikel i SVD, dålig utbyggnad och trängsel på järnvägsspåren vid vissa specifika platser, framförallt i storstäderna.

Men det är knappast hela sanningen.

I Göteborgsområdet är det väl känt att många förseningar orsakas av dåligt material, dvs dåliga vagnar, tåg och lok samt ett undermåligt styr- och kontrollsystem på bangårdsområdet i Göteborg. Dåliga transportfordon av olika slag beror dels på bristande investeringar och dels på brsitande underhåll. Udnermåliga vganar och styrsystem beror också på bristande investerinagr elelr att man köpt för dåliga system i en strävan att följa upphandlingsregler och köpa så billigt som möjligt. Upphandlingsreglerna i sig bidrar alltså till dålig kvalitet och medföljande konsekvenser, varav förseningar är en.

I SVD skriver man att järnvägstrafiken ”trots” detta aldrig varit så lönsam och gått så bra. Jag skulle vilja säga att det är på grund av detta som järnvägstrafiken går så ekonomiskt bra, men så tekniskt dåligt. På sikt kommer detta att straffa sig ännu mer. Bristande underhåll och bristande investerinagr i moderna styrsystem och nya spår osv kommer att elda till ännu fler förseningar och fler olyckor.

Det behövs en ny inställning och en ny organisation av järnvägstrafiken i Sverige för att det ska kunna undvikas. Förmodligen är det bästa att göra som i England, att återförstatliga en del av det som privatiserats. På sikt krävs antagligen en fullständig återförstatling i Sverige för att vi ska kunna erbjuda den kollektivtrafik som klimathotet kräver att vi ska ha. en kollektivtrafik som kanske skulle kunna innebär att vi också kan få ner de höga siffrorna på dödade i trafiken.

Borgarmedia: GP1, GP2, GP3
Andra bloggar om: , , , , , , , ,

Advertisements
  • Organisationen har betydelse också inte alltid ägarskapet, men det brukar följa med varandra iofs. Här i mitt lilla område i världen hade vi rejäla problem som resenärer med Roslagsbanan. Den kom aldrig, eller var försenad, personalen var sjuk, det var teknikfel och allt möjligt när Connex skötte det hela. Det gick inte att lita på tågen alltså…

    När sedan företaget Roslagståg tog över så anställde de resolut mer personal och det löste problemen. Vissa tekniska problem finns kvar förstås, men tidtabellen hålls numera väldigt bra.