Vendettakultur och hedersmord

Det som idag ofta brukar kalls hederskultur är faktiskt exakt detsamma som det som brukar kallas vendettakultur. Mest känt från Sicilien, men faktiskt något som förekommit runt hela Medelhavet, i kristna såväl som muslimska länder.

Vendettakulturen har, främst i södra Italien och på Sicilien gett upphov till maffiakulturen som med utvandring spritts även över andra delar av världen. Att andra delar av medlehavsvärlden inte gett upphov till maffiakultur kan ha med religion och politik att göra. Där islam varit starkt har denna religion nog faktiskt motverkat uppkomsten av maffiakultur (ex Nordafrika, Mellanöstern). På samma sätt verkar det som om maffiakulturen haft svårt att växa och gro där kommunism (ex. Kreta) och/eller fascism (ex. Spanien) slått rot bland befolkningen. Däremot har varken fascism, kommunism eller religion kunnat gör något åt de gamla patriarkala strukturer som skapat vendetta/heders-kulturen. Därmed inte heller kunnat göra något åt hederskulturen. Så hedersvåldet i sig försvann inte för det.

När jag levde på Kreta år 1976 kom jag personligen i kontakt med människor som varit inblandade i typiska hedersmor. En fåraherde på en undanskymd plats, långtifrån sin hemtrakt på ön höll sig undan. Han hade skjutit sin systers tidigare fästman och dennes släktingar var nu ute efter hämnd. Anledningen till att han skjutit den tidigare fästmannen var att denne kraschat en bil, så att fästmön som åkte med dog. Detta betraktades som så allvarligt att systerns bror var tvungen att hämnas och det gjorde han. Varpå han fick gömma sig i en annan ända av ön.

Det som istället utplånat hederskulturen på de flesta håll i medelhavsvärlden är istället det moderna smahällets framväxt. På Kreta fanns det så sent som 1976 hedersmord, men idag är de i stort sett borta. Detta beror på den enorma ekonomisk modernisering som Grekland genomgått sen dess. Till stor del faktiskt med hjälp av bidrag från EU.

Men där en maffiakultur växt fram ur hederskulturen (ex. södra Italien) har våldet inte kunnat utplånas utan lever kvar. För att utplåna maffiakultur räcker inte ett modernt samhälle. Istället frodas maffian och dess sätt att fungera i det moderna kapitalistiska samhället. Det behövs radikala sociala samhällsreformer för att man ska kunna få bukt med gangsterism och maffiavälde. I detta sammanhang är det intressant att USA i mångt och mycket gynnade framväxten av den moderna maffiakulturen i södar Italien. fascisteern hade effektiv bekämpat maffian, men amerikanerna använda maffiafolk som de släppte fria, för at hjälpa till med styret av landet.

Genom denna exposé över södra europas hederskulturer har jag velat visa att islam som religion inte är ansvarigt för hederskulturen. Hederskulturen bygger på äldre kulturella patriarkala mönster som funnits i hela medelhavsregionen oavsett religion. Dess amönster har via det moderna samhällets ankomst till stor utplånats i södra Europa, men lever kvar i kulturellt och ekonomiskt isolerade delar av främst Mellanöstern. Också där oavsett vilken religion som människorna har. Den finns bland kristna, såväl som bland muslimer, judar och folk av annan relligiös tro.

Endast en modernisering av samhället i området kan råda bot på detta förhållande. USA inblandning kan däremot få samma negativa konsekvenser som i södra Italien. När man försöker skapa demokrati så använder man sig av folk som gärna vill anpassa sig till väst. Folk som vill tjäna stora pengar. En korrumperad maffiakultur byggs upp och denna blir sen mycket svår att råda bot på. Även om man lyckas genomföra en övergång till formell demokrati så blir det, precis som i södar Italien, en demokrati med fler inskränkningar och hinder.

När det gäller barnamord som Muhammed Omar skriver om i Aftonbladet så är nog min åsikt att det varken har med religion eller hederskultur att göra. Det har snarare med olyckliga, sjuka och/eller desperata människor att göra.

När det gäller vårt eget land så är så kallad hederskultur och så kallade hedersmord, ett i stort sett obefintligt problem som det faktiskt inte behöver ägnas speciellt mycket kraft åt. Det tycker jag Omar visar på ett bra sätt. Däremot bör vi nog fundera över hur vi ska hindra en framväxande maffiakultur innan det är försent.

Intressant?
Bloggat: Akuhujan
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

PS. Problemet med USA och maffiaframväxt är ett av flera problem med USA:s närvaro i Mellanöstern. På inget sätt det viktigaste problemet. Dessutom ska väl nämnas att när jag pratar om fascism/kommunism i dessa sammanhang så handlar det om att vanligt folk, som ofta inte varit läskunniga, anslutit sig till de olika politiska lärorna som till religioner. Det har blivit en slags tillhörighet, en slags familj. På samma sätt som maffiagängen på andra ställen. Eller som religion på andra ställen. DS

Advertisements