Hot mot rättsstaten?

Varken gangstergäng eller terrorism är något hot mot den svenska rättsstaten. Däremot är regeringens olika försök att inskränka yttrandefriheten och den personliga integriteten ett hot mot rättsstaten och demokratin. Dessa inskränkning görs ofta i namn av kamp mot terrorismen eller mot gangstergängen.

Men de är onödiga på många sätt. Dels finns ingen terrorism i Sverige. Det senaste terroristdådet i detta land utfördes på 1970-talet. Det värsta utfördes av poliser och militärer, högerextrema sådana, unde andra världskriget mot vänstertidningen Norrskensflamman. Så alla åtgärder svensak regrinagr vill ta mot terrorismen är alltså åtgärder mot ett icke-existerande hot. Meningslöst. Dessutom är det så att ökad övervakning, kontroll osv inte kan hindra terroristdåd. Så ur den synpunkten är det också meningslöst.

Den bästa åtgärd Sverige kan vidta för att minimera risken för terrorism är att dra hem trupperna från Afghanistan samt bryta förbindelserna med Israel. Vilket ju också är två riktiga beslut ur politiskt synpunkt. Genom att göra så skapar vi alltså en win-win situation för både Sverige, palestinier och afghaner. Det finns alltså inget att förlora på en politik där Sverige vägrar delta i krig och vägrar ge stöd till en ockupationsmakt.

När det gäller gangstergängen så gäller samma sak. Övervakning och inskränkning av den personlige integriteten genom kontroll av mejl, vad vi gör på nätet och genom buggning hjälper inte mot den typen av brottslighet. När polsien lyckats sätta ledande figurer i nåt av nätverken/gangstergängen i fängelse har det ofatst handlat om attnågon medlem eller infiltratör tjallat. Så är det nu när Bandidos ställs inför rätta i Göteborg och så har det varit tidigare.

Dessutom är det faktiskt så att gängen står för en förhållandevis liten bit av brottsligheten i Sverige. Och de brott som de främst sysslar med är utpressning, värdetransportrån, narkotikahandel och smuggling av olika saker. Denna typ av brott är minskande i samhället. När det gäller våldsbrotten begås dessa i huvudsak av människor utanför gängen. Gängsbrottsligheten kanske är vanligare än folk tror. Men ett hot mot rättsstaten och demokratin i det stora hela är den inte.

Det bästa som kan göras för att slå mot gangstergängen är att dra undan fötetrna för rekryteringen. Det betdyer mer pengar till dgahem, skola, fritidsgårdar och socialbidrag. Det betdyer bättre villkor för långtisdsjuka, arbetslösa och såna som ännu inte kommit in i samhället. För tar vi bort det utanförskap som ger gängen möjlighet att rekrytera självdör gängen på sikt.

Som sagt, det är inte terrorismen som hotar demokratin och rättsstaten i Sverige. Det är inte gangstergängen. Utan regeringen och de som har makten. Det för en politik som skapar utanfröskap och gynnar gängen. Regeringen för en politik som medför att gängen kan rekrytera och i framtiden så kan kanske också terrorister rekrytera (det har enbart skett i enstaka fall hittills)

Läs också:
Maffiastaden Göteborg
Gangstrarnas Göteborg
Gangstergängen
Gangstergängen 2
Brottslighet och gangstergäng
Övervakning hindrar inte terrorism
Säpo om terrorism

Intressant?
Borgarmedia: SVD1, SVD2, SVD3, DN1, DN2, DN3, SVD4
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , ,

Ett svar på “Hot mot rättsstaten?”

Kommentarer är stängda.