Rensa bort religionen också

Det är bra att regeringen står fast vid att man vill ha samkönade äktenskap. Men, nu när man ändå ska skriva nya lagar på detta område så kanske man ska passa på att rensa bort allt religiöst inflytande på det civila svenska samhället. Dvs gör alla former av juridiskt äktenskap (låt oss använda det ordet i brist på annat som är bättre) till nåt som inte har med religion eller religiösa sedvänjor eller riter att göra.

De som ändå vill gifta sig i kyrkan, enligt judisk, islamsk eller nån annan tradition kan väl få göra det också. Men det ska inte ha någon juridisk betydelse i vårt samhälle. Låt Sverige bli det sekulära samhälle som motsvaras av att den största gruppen i religiöst hänseende i Sverige är ateister. Den näst största är lutherskt kristna och den tredje är agnostiker. Låt religionens marginella betydelse i Sverige få också ett juridiskt genomslag i frågan om äktenskap.

Intressant?
Bloggat: Opassande, Trotten
Borgarmedia: SVD, DN, SDS, Dagen, AB,
Andra bloggar om: , , , , , , , ,

Advertisements
 • Fredrik Eliasson

  Ställer mig mycket frågande till att den största gruppen i sverige skulle bestå av ateister. Att vara ateist är ett klart ställningstagande, precis som de andra två grupperna (luthersk kristan och agnostiker). Jag tror att få har gjort ett tydligt ställningstagande i frågan vad man tror på. Intresset för religiositet ökar i sverige, dock ser intresset annorlunda ut än hur det tidigare sett har sett ut. Intresset finns medn man har en tendens till att inte vilja låsa sig vid ett bestämt svar. Troligen är den rätta gruppordningen den omvända.
  1.Agnostiker
  2.Kristna
  3.Ateister

 • Magnus Holmberg

  Du har grova faktafel i dina kommentarer. Ateister är inte den största gruppen. Dessa är runt 20%. Sedan har du de som tror på Gud som är runt 40 %. Resterande 40 % har en agnostisk och dylikt uppfattning.

  Ateismen är mer marginell än teismen.

  Att samhället är sekulärt implicerar inte ateism.

  Det är mer välgrundat att rensa bort allt ateistiskt i samhällets offentliga rum!

 • Anders_S

  Inte enligt de undersökningar jag läst. 40% säger sig vara religiösa (kristna , muslimer, judar etc). 40% uppger sig inte tro på nåt högre väsen av något slag och 20% tror på högre väsen av något slag. (en undersökning av Humboldt-Universitetet i Berlin som visserligen har några år på nacken, men säkert i stort sett stämmer)

  Men sånt här kan ju ändra sig beroende på vilka frågor som ställs och hur man frågar. Men helt klart är ju att kristna är i minoritet totalt sett.

  Att det finns många ateister implicerar visst att ett samhälle är mer sekulärt. Det tror jag nog vi kan slå fast. Och det var vad jag skrev. Men omvänt gäller inte som du helt riktig säger, Magnus.

  Men oavsett om agnostiker eller ateister är största gruppen så stämmer mitt resonemang ändå.

 • Gustav

  Om man skall ta tro som allvarlig nog att göra intryck i form av politiskt ställningstagande och därmed i hur lagen bör lyda och hur landet skall styras, kan man betänka följande:

  Det enda svenska partiet som har en kristen framtoning och iaf härbärgerar ett par bibelfundamentalister har ungefär 5% av rösterna, totalt. Inga andra partier har en tillstymmelse till religiös inriktning. ‘Nuff said.

 • Intresset av en sekulariserad stat bör ju finnas oavsett procentsatser för krisnta och ateister. Dock vet jag inte vad problemet här är. Det är ju inget tvång att gifta sig i kyrkan utan det är fullt möjligt att gifta sig helt fritt från religion… skadas verkligen vi ateister av att andra människor har möjligheten att gifta sig i kyrkan?
  Att ta bort kyrkans vigselrätt, vilket jag antar är målet med detta blogginlägg, förbättrar ju inget för varken kristna eller andra… Ska man dessutom prata procentsatser så är ju det intressanta att se över hur många som vill stödja detta förslag inte hur många som följer eller inte följer kristendomen. Vet många ateister som vill gifta sig i kyrkan också…

 • Anders_S

  Gustav: Håller med.

  Joel: Det finns ingen anledning att religiösa ceremonier ska ha juridisk betydelse. Att ta bort den juridiska betydelsen av detta förändrar inte möjligheten för folk att gifta sig i kyrkan (svs om man är medlem). Jag ser inga mänskliga ller sociala problem med att folk gifter sig i kyrkan om de vill. Men det ska då bara ha en religiös betydelse. Inte en juridisk.

  Att skilja ett äktenskap enligt lag från ett religiöst är bara en naturlig följd av att man skiljt på kyrka och stat som jag ser det.

 • Rin

  I ditt resonemang framgår det att kyrkliga äktenskap enligt dig inte ska ha juridisk anknytan.

  Därför antar jag att det inte i din filosofi kan existera giftemål utan religion???

  Varför annars ska det vara skillnad på ett äktenskap som blivit vigt i kyrkan till skillnad mot ett äktenskap som är enbart juridiskt???

  Eller är det bara så att du har någonting emot den juridiska uppbyggnaden hos äktenskapet??

  I min mening drar du allt för stor relation mellan religion och äktenskap…

  eftersom detta förekommer i de flesta kulturer oavsett religös bakgrund och har så gjort i historien…

  Jag förstår att din poäng är att separera religionen från lagen. Problemet är att giftemålet egentligen är mer lag än religion… rent historiskt… förklaringen är nedan:

  Att gifta sig i kyrkan kan ses som att väsligna ett juridiskt avtal…

  Det kan alltså enligt min mening inte ses som en välsignelse som får ett juridiskt avtal.

  Har jag fel???

  // Rin

 • denzilla

  För det första är det svenska kyrkan som vill bli av med vigselrätten ifall regeringen tar beslutet om samkönade äktenskap. De vill helre viga bara sina medlemmar (och förlora säkerligen 1000tal andra vigslar) än ett riskera att ordet äktenskap skulle kunna användas i kyrkans regi när 2 homosexuella människor gifter sig. Och det kan de väl få. Det är hög tid att inse att kyrkan och andra stora institutioner som t ex facket för länge sedan slutat vara sina representanters ombud. När en organisation bryr sig mer om sig själv än enskillda medlemmar är det dags för organisationen att stänga igen.
  För det andra verkar flera här blanda ihop religiositet och teism. I den stora världen finns religioner som inte har några gudar som t ex Taoism och Buddism (även New age). Så man kan vara religiös och ateist.

 • Jag och min man gifte oss i Las Vegas!!!

  I The Little White Chapel där Joan Collins alltid gifter sig… Det kan verka i världsligaste laget, men vår Bishop var äkta och vårt Marriage Certificate likaså.

  Vi tog med oss ett stämplat intyg från ”Länsstyrelsen” i Las Vegas och lämnade in det hos Skattemyndigheten och så var juridiken klar.

  Vi har varit gifta i 13 år nu och är jättelyckligt gifta. Så man kan göra på olika sätt…

 • Joakim

  Jag förstår inte problemet.

  De som inte är kristna gifter sig borgerligt.

  Kyrkan kan fortsätta att viga dem som vill viga sig enligt den kristna traditionen.

  Är det något som jag missat?

 • Rolf

  Att religiösa samfund skulle avstå från vigselrätten har diskuterats mycket inom samfunden, och de flesta tycks vara inställda på att göra så, om det olyckliga förslaget om könsneutral äktenskapslagstiftning genomdrivs. Att tvinga någon att mot sitt samvete viga samkönade par är föraktligt. Angående Sifos mätning måste sägas att resultatet på goda grunder kan ifrågasättas. En fråga på SvD:s nätupplaga fick som resultat 48 % mot och 46 % för en könsneutral äktenskapslagstiftning, och antalet som röstade var ca 13000.

 • Birger

  En fråga på en nätupplaga torde inte uppfylla ett enda krav på representativitet i statistiska underökningar. Att det var 13000 svar gentemot SIFOs 1000 har ingen relevant betydelse. Den självklara invändningen är ju att endast SvD-läsare (av tradition konservativa) har svarat men framförallt att bara läsare som har starka känslor i frågan bryr sig om att svara – vilket torde överrepresentera moralens väktare. Svaret på denna webfråga överskattar gravt motståndet mot enkönade äktenskap, vilket en mer statistiskt korrekt undersökning som SIFOs bekräftar.

  Joakim – homosexuella kan INTE gifta sig (=äktenskap) ens borgerligt. Det är det frågan gäller.

 • Cees

  Kan inte annat än att hålla med förste talaren, separera det helt, skilj på å ena sidan samhällets uppdrag att sköta den juridiska delen och å andra sidan kyrklig vigsel respektive profan ceremoni. Det senare en sak för det enskilda paret att välja och utforma.

  Förordar att den nuvarande äkteskapsbalken och partnerskapslagen sammanförs till en enda lag, som bör kallas giftermålsbalk eller samlevnadsbalk. Begreppen ”äktenskap” eller ”vigsel” bör inte användas i lagtexten. De begreppen bör reserveras den kyrkliga ceremonin.

  När ska folk fatta detta? Gud hatar inte homosexuella, Gud hatar homosexualitet. Gud älskar människan men hatar människans syner! När du tar emot Jesus Kristus, skall du vända dig ifrån dina synder och gå med Gud.

 • Pingback: Glädjande att svenskar tar avtånd från vidskepelse | Svensson()