Fildelningen är här för att stanna

Två tendenser inom kapitalismen gör att debatten om vem som ska äga kunskap och information står het i dagens samhälle.

Den ena utvecklingstendensen är den som gett upphov till debatten om fildelning. Det handlar om att den tekniska utvecklingen inom dataområdet lett till en situation i vissa branscher där produktivkrafterna hamnat i motsättning till ägandeförhållandena. En sådan motsättning brukar sluta med att ägandeförhållanden förlorar.

Underhållningsindustrin som är de som förlorar på den nya utvecklingen försöker på olika sätt att genom repressiv lagstiftning, förbud och regler att behålla kontrollen. I längden är detta dömt att misslyckas. Fildelningen är här för att stanna och den underhållningsindustri som tidigare levt på att distribuera och marknadsföra musik och film behövs inte längre. Stora förändringar på detta område är att vänta och omöjliga att stoppa. Det innebär förmodligen också att artister med extrema inkomster inte längre kommer att finnas. Däremot så kommer fler och mindre artister att bli mer och lättare tillgängliga. De riktiga storsäljarna försvinner till förmån för bredden.

Samtidigt finns en annan tendens inom kapitalismen. Det är att kapitalet försöker utvidga kapitalackumulationen till nya områden. Det handlar både om att man privatiserar sånt som tidigare varit allmänt och att man försöker inhägna och kontrollera sånt man tidigare trott inte går att privatisera.

Sålunda privatiseras i många länder sjukhus, skola och omsorg. På andra ställen försöker kapitalet ta över ägandet av vatten, grödor som funnits i tusentals år och matematiska formler. Detta gör man delvis genom att försöka utvidga rätten till patent att också gälla s.k. immateriell egendom”. D.v.s kunskap och information i första hand.

Diskussionen om fildelning handlar ytterst om en kamp för kollektivt oberoende för de som jobbar med musik, film och programvaruproduktion likaväl som en kamp mot styrning och övervakning, som underlättas av den tekniska utvecklingen, över arbetande människor. Det handlar om att ifrågasätta äganderätten till information och kunskap.

Bloggat: Falkvinge, Engström, Opassande, Jinge, Kulturbloggen
Intressant?
Borgarmedia: EX, DN1, DN2,
Andra bloggar om: , , , , , , ,

Advertisements