Begränsa demokratin!

Det är vad skribenten Marie Söderqvist i Expressen skriver. Endast ”kunniga” och välutbildade människor borde ha rätt att rösta är hennes linje. Så var det en gång i Sverige, innan vi genom kamp fick allmän och lika rösträtt. Något som de högerpartierna förstås var mot. Likadant var det i USA innan 1970-talet. I USA krävdes att man kunde läsa och skriva för att man skulle få rösta. Något som än idag har effekter på valen i USA då det är en av orsakerna till det låga valdeltagandet i US-amerikanska val.

Argumentationen från Söderqvists sida är dock inte av den mest intelligenta typen. Så här tycks hon resonera:

Siffrorna tyder på en militärdiktatur nånstans i tredje världen, men det är Sverige. Vi löser problemet genom att begränsa vilka som får rösta och inför diktatur. Så stämmer verkligheten med resultatet.

Hon vill ha betydligt större begränsningar i demokratin än vad bristen på flerpartisystem på Kuba innebär. Precis som i det klassiska Athen ska demokrati bara gälla för en upplyst elit. Resten av folket ska göra som eliten säger. Det är kontentan av Marie Söderqvists resonemang.

Så borgerligheten verkar vilja införa elitens diktatur på bekostnad av demokrati, man vill införa ett storebrorssamhälle där makten vet allt vad du gör och har det i register och dessutom vill man att folk ska vara så fattiga att de tvingas ta vilket skitjobb som helst, även om det är ohälsosamt och livsfarligt. Det verkar vara framtiden om de borgerliga får fortsätta bestämma och välja.

Jag och den svenska vänstern i almänhet vill, i motsats till sådana som Söderqvist, utvidga demokratin. Demokrati ska genomsyra allt i smahället. Även storföretag. Alla områden ska beröras av demokratiska politiska beslut. Även ekonomin. Begränsa eller utvidga demokratin? Vilket är mest demokratiskt?

Intressant?
Bloggat: Esbati, Alliansfritt Sverige, Badlands, Bulten i Bo, Robert Zackrisson, Hanna Löfqvist, Alltid Rött
Andra bloggar om: , , , , , , , ,

Advertisements
 • ”Demokrati ska genomsyra allt i smahället. Även storföretag. Alla områden ska beröras av demokratiska politiska beslut. Även ekonomin.”

  Ska även områdena ”sexuell läggning”, ”val av livspartner” samt ”val att skaffa / ej skaffa barn” genomsyras av demokratin?

  Notera att ekonomin redan idag berörs av politiska beslut i form av skattelagstiftning, miljölagstiftning, tillståndsgivning mm, så det måsta vara tämligen genomgripande beslut som avses (av typen ”riksdagen bestämmer att chef för materialutvecklingsenheten ska vara XY”), inte ”vi ska ha skattefinansierad barnomsorg som gör det möjligt att …”.

  Personligen önskar jag att fler personer levde som de lärde, och blev behandlade av läkare som inte vet skillnaden mellan hjärta och lever. Det är nämligen vad väljarundersökningen i fråga kan jämföras med. Själv föredrar jag läkare som inte tror att huvudamputation är bästa behandlingen mot huvudvärk.

 • Anders_S

  Gertkvist: Vad tycker du om Söderqvists förslag?

 • Starkaste argumentet mot Söderqvist är väl annars att det inte finns något som helst objektivt kriterium för vem som är ”upplyst”. Varje försök att införa en begränsning skulle vara fullständigt godtyckligt – kategori A anser att den är upplyst men inte kategori B, och vice versa.

  Vem skulle bestämma? Vem skulle utse dem som ska bestämma? På vilka kriterier? Hur långt ska man gå? Ska 51% utesluta de 49%? Ska 51% av de 51% utesluta de 49%? Etc, etc.

  Bara av den anledningen är det enda hållbara att alla har samma rätt.

  Fast, Anders – inte är det väl säkert att det är den samlade borgerligheten som talar ur Söderqvists penna? Hon kanske bara ger uttryck för sina egna förvirrade tankar?

 • Anders_S

  Jan: Överens om allt.

  Det är inte den samlade borgerligheten. Men lägger man ihop dem och vad de säger och tycker så kokar det ner till ett generellt förakt för demokrati. Såna som Söderqvist fungerar som provokatörer och testpiloter. För att se hur långt man vågar gå. Det betdyer inte att man sitter och planerar det hela. (Det där med konspirationer är jag alltid skeptisk till) Men om tidningarna tyckte det var helknäppt skulle de ju inte släppa in det.

 • Anders: ska det hållas folkomröstningar kring min sexualitet, eller ska kommunfullmäktige / det lokala arbetarrådet bestämma den? Jag fick ju inget svar på min fråga om ”mer demokrati” i ditt ursprungsinlägg.

  Som nyliberal är jag per defintion mot att 51% anses ha någon gudomlig makt, rätt eller insikt.

  Den som gör anspråk på att bestämma över andra människors liv, egendom och framtid bör defintivt göra en motprestation. Att vara insatt i vad valet handlar om är ett minimikrav. Så visst, villkora gärna röstandet till att bara gälla om den röstande klarar 3 av 5 kontrollfrågor.

  Ett sekel av folkbildning borde ju göra att alla lätt klarar av att ange vem som är statsminister. Eller hur?

 • Gertkvist: Vilka kontrollfrågor? Vem ska ha privilegiet att formulera dem? Du? Eller jag?

 • Tja, ”vi” har redan idag lyckats komma fram till villkor för att man över huvud taget ska få rösta. I USA (och flera andra länder, men USA är det kända exemplet) har man lyckats formulera frågor som tilltänkta medborgare måste svara på. Det tyder på att problemet inte är oöverstigligt.

  Rent praktiskt skulle jag kunna tänka mig en pott på ett tjugotal frågor ur vilka fem dras för varje väljare.

  Frågorna i sig skulle kunna lyda ”Vilken typ av politiskt system har Sverige?”, ”Vilka partier sitter i regeringen”, ”Hur många partier är representerade i riksdagen” (exkluderande politiska vildar), ”Hur många politiska nivåer finns i Sverige” och ”Vilka politiska uppgifter har kungen”.

  Inga slamkryparfrågor (vilket parti representerar en riksdagsavhoppare), värderingsfrågor (vilket är bäst …) eller detaljfrågor (hur stor del av budgeten …).

 • Pingback: Mycket bloggaktuella bloggar denna veckan: Enligt min Humla, Signerat Kjellberg och Ali Esbati | Bloggtidningen()

 • ”gälla för en upplyst elit” ja: se där liberalismens grundtanke!

 • Hmmm … tycker Niklas Eriksson att bara en ”upplyst elit” kan känna till vilka partier som sitter i regeringen? Är ”vanligt folk” för dumma för att lära sig detta?

  Liberaler brukar inte tro det. Jag vet dock inte hur det är med socialister av olika schatteringar.

 • Lars

  ”Gertkvist” ditt antidemokratiska resonemang skulle då principiellt kunna överföras till andra delar av våra grundlagsstadgade friheter och rättigheter. Låt säga att för att nyttja yttrandefrihet måste du veta vad yttrandefriheten är för något rent juridiskt.
  Eller för att bilda ett parti måste du avlägga ett skriftligt prov på partibildning.
  Ja listan kan göras lång på hur man kan begränsa demokratin för att hävda status quo: ”medborgarna känner inte till partier därmed får de inte rösta, eftersom de inte vet något”, du börjar i fel ände med ditt cirkelresonemang, ungefär som att tja eftersom allmänbildningen är låg så måste vi införa diktatur. Då är det ärligare att hävda diktaturens egenvärde framför demokratin Gertkvist om det är effektivitetskravet du åberopar, de allra flesta är eniga om att demokratin har ett EGENvärde d.v.s oberoende av andra värden.

  Vad du än gör kalla det inte liberalt det låter bara fult, det finns inget i liberal tanketradition vad jag vet som förespråkar dylika ingrepp, snarare härstammar det från en konservativ uppfattning. Liberaler har genom historien snarare hävdat var och ens rätt att fritt yttra sig och rösta hur ”dumma” yttranden än må vara såtillvida man är myndig och medborgare i landet. De så kallade ”neoliberalerna” är i och för sig på många punkter konservativa.

 • Lars

  Eller: ja eftersom ettakluddarna inte kans skriva så får de inte gå i skolan!

 • Pingback: Jag är för demokrati | Svensson()