Socialismen är per def antifascistisk

Några tokfransarhögerkanten drar i det sista halmstrået när de försöker få det att framstå som vänsterns försvar av ett rättssamhälle, ett samhälle där vi har säkra institutioner för att säkra att stark som svag får rätt när man har rätt, som ett slags förgård till diktatur.

Jag ska inte ens bemöda mig med att försöka diskutera kring det. Visst är det en smula kränkade, men framförallt löjeväckande. Fortsätt gärna så, om ni tror att det är en debattvinnande strategi.

Passande nog tar nu Ali Esbati, en av auktoriteterna på ett område som vanligtvis förknippas med sådant som de försöker kleta på oss, till orda.

Bloggat: Bulten i Bo

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , ,
——————————————————————–

Läs gärna mitt tidigare inlägg, Borgerligheten skapar rasism så får ni läsa något som har mer innehåll än detta inlägg.

PS. Hela inlägget är snott och kopierat från PLC och så har jag ändrat några ord. Bara för att visa hur innehållslöst PLC:s inlägg är. Hela hans inlägg kan i princip användas till att försvara vilken politisk inriktning som helst. Det är faktiskt totalt innehållslöst. DS.

(Och det är uppenbart att han inte har nån som helst koll på den antifascistiska ”scenen” i Sverige, annars hade han nog vetat lite mer om mig.)

Advertisements
 • Fet skillnad dock; i Sverige är det marknadens parter som kommer överens om villkoren. Staten har inget med det att göra. Jag tycker mer att beskrivningen ovan låter som en skildring av det av högern prisade Kina.

 • Churchill tyckte även att Mussolini och Hitler var sköna killar innan de råkade bli ett hot mot Storbrittanien…

 • Nicklas Eriksson, läs en gång till. I den fascistiska staten var det fackligpolitisk samverkan, det står inte att staten slöt kollektivavtal med arbetsgivarna.

  Kristoffer, var det när Mussolini var kommunist som Churchill gillade honom? Tror inte det…

  ”Ingen i England verkade heller intresserad av att höra på hans ständiga uppmaningar att försöka stoppa Adolf Hitlers och nazisternas frammarsch.”

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Winston_Churchill

  Churchill verkar ha varit ganska ensam om att varna för Hitler långt innan någon annan gjorde det.

  Fascismen under Mussolini var populär på sin tid, samma skit har varit populärt i Sverige sen efterkrigstiden. Fascism är per definition när staten blir totalitär och vill ”behärska andra områden, som organisationslivet, barnuppfostran, kulturlivet och så vidare‚Ķ”. Den korporativa staten (tänk lönfonderna), folkrörelser, fackligpolitisk samverkan, det är det som är fascism.

 • ”Korporativism eller korporatism (av senlatinets corporativus, av latinets corporo ‘göra till kropp’, ytterst av corpus ‘kropp’) kan dels beteckna en politisk åskådning (korporativt system), dels är det en benämning på faktiska egenskaper och tendenser i ett politiskt system. Korporativismen förknippas vanligen med fascismens Italien, där den främst kom att genomföras.”

  .
  .
  .

  ”Tendeser av modifierade former av korporativism har även uppträtt i många moderna demokratiska system. Efter andra världskriget har länder som Sverige[1] och Österrike, under långvariga socialdemokratiska maktinnehav, utvecklat korporativistiska drag med samförstånd mellan regering, fack och näringsliv (jfr. saltsjöbadsandan).

  ”I Sverige kommer detta också till uttryck genom myndigheters och organisationers inflytande i den centrala politiska beslutsprocessen, via det statliga remissinstitutet, reglerad i regeringsformen. Som ett andra exempel kan nämnas Landsorganisationens direkta inverkan på den socialdemokratiska politikens utformning, genom dess ordförandes säte i partiets verkställande utskott. Kritik mot denna ordning brukar dock framföras, då man menar att de s.k. särintressenas påverkan av politiska beslut blir alltför avgörande.”

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Korporativism

 • Anders_S

  Tog av misstag bort Peter Albertsssons första inlägg. Han ansåg att Wikipedias beskrivning av fascismen var en beskrivning av Sverige.

 • Det gör inget Anders, jag kan klippa in det igen:

  Winston Churchill sa ju att morgondagens fascister kommer att kalla sig själva för antifascister. Han hade rätt som vanligt.

  ”Systemet var auktoritärt: makten utgick från ledaren och fortplantade sig ner genom det fascistiska partiets leder. Systemet var likaledes totalitärt: staten inskränkte sig inte till att leda förvaltningen utan ville även behärska andra områden, som organisationslivet, barnuppfostran, kulturlivet och så vidare…”

  – Låter som det Sverige vänstern har skapat.

  ”Den korporativa staten grundades, skapad av fackföreningar för jordbruk, industri, handel och så vidare, en utveckling som så till vida sammanföll med syndikalismens idéer. Den så kallade korporativa ordningen innebar att inom olika yrken och näringsgrenar ett bestämmande inflytande överlämnades åt under fascistisk ledning bildade och under regeringens omedelbara uppsikt verkande fackförbund. Så kom till exempel avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare att slutas för samtliga verksamma inom aktuell näringsgren eller yrke, även de vilka ej var anslutna till organisationerna, ett slags kollektivavtal. Det högsta organet för de korporativa organisationerna var ett nationellt korporationsråd, över vilket regeringen hade ett avgörande inflytande.”

  – Vänsterns Sverige i ett nötskal.

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Fascism

 • ja så klart den är, likaså liberalism. Det betyder inte att man inte kan finna delar i både liberalism och socialism som stämmer med fascism. Det är inte så konstigt, inte bara är det mänskliga idéer, de kommer från samma idétradition – den västerländska. Detta kanske var trivialt, men verkar behöva påpekas.