Lägg ner prästutbildningen

Det är lösningen istället för en statlig imamutbildning. Men det är en problematisk frågeställning som jag ser det. Å ena sidan tycker jag att religionerna ska få sköta sig själva. Dvs den statliga prästutbildningen borde upphöra. Så fungerar det ju i de frireligiösa samfunden. Deras pastorer har ingen högskoleutbildning som tillhandahålls av staten.

Å andra sidan så ska ingen religion särbehandlas. Det betyder att så länge vi har statlig utbildning av präster till den lutherska kyrkan så borde det finnas statlig utbildning för alla religioners predikanter. Men är det verkligen vettigt? De flesta religionerna är ju så små i Sverige. Det gäller även islam. Det finns precis lika många inriktningar inom islam som inom kristendomen. Så frågan är vilken en statlig institution skulle utbilda för? Ahmaddiya, Ismailiterna, Wahhabismen, Sufismen eller nån annan riktning? Sunni eller Shia? Ingen muslimsk inriktning i Sverige kan ha mer än 50 000 anhängare (totalt finns uppskattningsvis 100 000 troende muslimer i Sverige). Det gör den största muslimska inriktningen mindre än de största frireligiösa samfunden, exempelvis Pingströrelsen.

Slutsatsen måste nog faktiskt bli att prästutbildningen på universiteten måste lägas ner och bedrivas självständigt av den lutherska kyrkan. Alltså är jag för en fullständig åtskillnad på stat och religion. På stat och kyrka. Istället för att skapa imamutbildning i statlig regi så bör den statliga prästutbildningen läggas ner.

Intressant?
Borgarmedia: DN1, SVD1,
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • David

  Samtidigt är det här nog det i särklass bästa sättet att motverka radikalisering, och kanske t.o.m. ett väldigt bra sätt att motverka vanligt utanförskap.

 • Nicolas

  Det tycker jag verkligen inte.Religionsfrihet i all ära men någonstans måste vi vara konsekventa och att vi just bor i Sverige, ett kristet land,där man utbildar sig till luthersk präst om man vill utbilda sig till präst.
  Du har en bra poäng med det du säger att vi inte skulle kunna stödja alla olika sorters religioner för då skulle det bli alldeles för många.
  ”Varmt och rättframt från vänster”,ja det låter fint och gott men varför måste man då alltid ge efter? Jag är medveten om att egoism,konservatism och trångsynthet inte leder till bra lösningar som främjar hela samhället. Men ibland måste man bara bestämma sig för en sak och folk rikta sig efter det!
  Nånstans får det vara nog!

 • Markus

  Varför skulle man behöva lägga ner prästutbildningarna? Det räcker väl med att strypa pengaflödet från staten; vad prästutbildningarna (av vilka många redan drivs av andra än högskoleverket) beträffar. De teologiska fakulteterna vid universiteten borde inrikta sig i att enbart forska och undervisa om generell religionsvetenskap.

 • Kerstin

  Börja med att kontrollera fakta. Det finns ingen statlig prästutbildning i Sverige.

  För att bli präst går du Svenska kyrkans grundkurs ett halvår, vilket är en folkhögskolekurs.

  Sen läser du minst 160 poäng religionsvetenskap på universitet. Teologi-kurserna tar inte ställning i religiösa frågor, utan ifrågasätter snarare det som tas som sanning i kyrkor och samfund.

  Ovanstående är basutbildningar. För att bli präst går du slutligen ett ”pastoralt profilår” som bedrivs på pastoralinsitutet i Uppsala eller Lund, alltså helt i kyrkans regi.

  Att vi har religionsvetenskap på högskolenivå är en förutsättning för att vi faktiskt ska kunna titta på det väldigt viktiga området religion utan att färgas av de olika samfundens åsikter och idéer.

 • Anders_S

  Kerstin, ursäkta mitt vardagliga språk. Lägg ner den statliga teologiutbildningen kanske hade varit mer korrekt.

 • Martin

  Prästutbildningen har väl inget med en statlig imamutbildning att göra?!

  Det är väldigt tröttsamt med all kålsupar-argumentation i dagens debatter. Sverige är ett kristet land sen 1000 år tillbaka. Innan dess var vi hedningar.

  Med sådan argumentation kan man nästa tro att du anser att alla religioner skall behandlas lika, att samhället inte ska premiera en och motarbeta andra. Vi bör hålla fast vid våra traditioner, vare sig vi är kristna eller inte.

 • Staten ska överhuvudtaget inte syssla med denna typ av utbildning. Självklart ska även prästutbildningen läggas ner. Det är hög tid att lämna medeltida värderingar bakom oss!

 • Anders_S

  Martin: Precis, alla religioner ska behandlas lika. Staten ska inte finansiera något religiöst. Religionerna får klara sig själva.

 • Varför ska man lägga ner teologiutbildningarna? De kan ju faktiskt vara intressanta vare sig man är kristen eller ej… vad som däremot är märkligt är hur man har satsat på religionsvetenskapens olika inriktningar på tex Lunds Universitet: det finns islamologi, det finns judaistik. Men om du vill läsa någonting om kristendom förutsätts att du redan har en himla massa förkunskaper i ämnet och får hoppa direkt på djupet (typ). Lite märkligt att det inte finns någonting som handlar om kristendomen som motsvarar de mer utanförstående ämnena islamologi och judaistik (även omd et är så, som jag förstår det, att man annars är ganska bra på att inte ha en kristen, utan en vetenskaplig, utgångspunkt när man talar om kristendomen

 • thomas

  Lägga ner prästutbildningen kanske är lite att ta i. Men låt den finansieras av dem som tror på det. Jag gör det inte och jag vill definivt inte att mina skattepengar ska gå till varken prästutbildningar eller Imamutbildningar. Det var det i särklass dummaste förslag jag hört från Leijonborg än så länge.

 • Pingback: Jinges web och fotoblogg - politik, mellanˆstern, sverige, mediekritik, foto, regeringen, v‰nster, tidningar, bˆcker » Leijonborg vid Grumliga Tj‰rnen igen?()

 • Jag förstår inte vad problemet är. Precis som Kerstin skriver så finns det ingen statlig prästutbildning. Den som läser religionsvetenskap studerar alla de större religionerna. Efter grundutbildningen kan man välja att specialisera sig. Vill man bli präst söker man sig då till det samfund man vill verka inom. Svenska kyrkan har studier i sekulär religionsvetenskap som krav för prästvigning, men det står alla samfund fritt att göra som de vill.

  Jag har svårt att se varför universiteten inte skulle studera religioner när de ägnar så mycket energi åt att studera politiska ideologier, litteratur, kulturer och annat närbesläktat.

 • Har Ni tänkt på vår historia, Ni som tycker att ”prästutbildningen” ska bort? Våra europeiska universitet växte fram ur kyrkan. Teologin var det främsta av de ursprungliga ämnena: teologi, juridik, medicin och filosofi. Skulle vi lämna juridik och filosofi också därför att de redan fanns på medeltiden? Universitetens frihet ska man inte hota eller klåfingigt peta i. Det blir ju till slut ett censurangrepp riktat mot tankens frihet.

  Dessutom har Kerstin helt rätt. Blivande präster läser religionsvetenskapliga kurser vid universitetet och gör det t ex tillsammans med blivande lärare och andra som ska forska t ex på religion och psykologi eller religionssociologi, religionshistoria, livåskådning och etik eller hermeneutik och exegetik etc. Lei¬¥jonbergs tal om att staten ger bidrag till prästutbildning måste vara ett obetänksamt och förfluget ord.

 • Mikael Åhman

  För ovanlighetens skull (möjligehn för första gången någonsin) instämmer jag fullständigt i vad C.L.K. Arquette anser.

  Det finns ett egenvärde i utbildning. Vill folk studera religionsvetenskap kan de väl få göra det.

  Naturligtvis skall all statligt finansierad utbildning vara objektiv och vetenskaplig, men såvitt jag förstår är är det väl ingen som hävdar att religionsvetenskapliga programmet brister i det hänseendet?

 • Anders_S

  Självklart har utbildning ett värde i sig. Men att säga att teologiutbildningen är generell är ju inte korrekt. Så vitt jag vet är det enda man kan bli präst (ja, man kan bli teolog också och säkert nåt mer). Men syftet är vad jag förstår att främst utbilda personer som ska bli präster.

 • Sven Palmquist

  Om man läser religionsvetenskap blir man inte bara präst, vad är det för korkad ide du har fått för dig?
  När man läser religionsvetenskap kan man bli lärare i religionskunskap, forskare inom olika religioner mm sedan kan man som någon sagt välja att läsa en inriktning mot ett samfund men det är inte huvudsyftet med den religionsvetenskapliga utbildningen utan att forska och förstå olika religioner utifrån ett historiskt och filosofiskt perspektiv. Vill man bli präst eller pastor läser man det avslutande året i de olika samfundens regi och har inget med universitet att göra utan är helt fristående alternativ. Gör om och gör rätt till nästa gång tack

 • Anders_S

  Sven P: Eftersom jag aldrig påstått nåt sånt, begriper jag inte vad du egentligen kommenterar.