När staten avvecklas växer hederskulturen

I Svenska Dagbladet skriver Elise Claeson att nygamla värden växer i globaliseringens fotspår. Jag skulle vilja säga att dessa värden växer i nyliberalismens, privatiseringarnas och nedskärningarnas fotspår. När välfärdsstaten avvecklas så blir andra värden viktiga, såna värden som religion, hem, familj, äktenskap.

Dessa värden är det centrala i hederskulturer. Det är värden som blir viktigare när välfärdsstaten avvecklas. Den nyliberala avvecklingen av välfärdsstaten leder sålunda till att de värderinagr som präglar hederskulturer gör insteg i Sverige. När familjen och äktenskapet blir viktigare blir det också viktigare att kontrollera barnen, framförallt döttrarna. När religionen blir viktigare kan man i dess urgamla legender och historier hitta stöd för inskränkningar i livet för kvinnor.

När staten blir svagare utvecklas gängen som skydd istället för att staten kan skydda dig. Det som inte staten klarar av att göra kan gängen göra istället. Det var så hederskulturen på Sicilien och i södra Italien förvandlades till maffiakultur. Just avsaknaden av en stark stat var avgörande för denna utveckling. När den svenska välfärdsstaten nu nedmonteras ser vi precis samma utveckling i Sverige. Hederskulturen och maffiakulturen blir viktigare.

Så det är nog som Elise Claeson skriver: Starka familjer ger starka samhällen (och mindre stat). Men det samhället styrs av klaner och hederskulturen är det normgivande när religion och familj tar över från staten.

Ett sånt samhälle vill i all fall inte jag ha. Därför kämpar jag för ett återupprättande av välfärdsstaten genom att vara med i en mängd olika organisationer. Inte samtidigt kanske, men över tid. Nåt som Per Gudmundson uppenbarligen tycker är skumt. Man ska tydligen inte vara aktiv. I alla fall inte på vänsterkanten. För han har väl inget att säga om de direktörer som sitter i massvis med olika styrelser och föreningar och försöker påverka samhället åt höger.

När staten avvecklas så tar heder, familj, religion och sådant över. Är det verkligen det Claeson vill?

Intressant?
Andra bloggar om: , , , , , , , , ,

Advertisements