Förbättring av flyktingpolitiken?

Regeringens nya förslag kring arbetskraftsinvandring innebär en del förändringar även för flyktingar. Förändringar som jag tycker verkar vettiga och i rätt riktning. Som Billström och Valtersson skriver i DN:

En möjlighet införs för asylsökande som under handläggningstiden etablerat sig på arbetsmarknaden att under vissa förutsättningar söka arbetstillstånd direkt från Sverige. Detta undantag från huvudregeln, att uppehålls- och arbetstillstånd ska vara ordnade före inresan till Sverige, innebär i dessa fall att den som fått avslag på sin asylansökan inte behöver återvända hem för att därifrån söka ett tillstånd som sannolikt kommer att beviljas.

Detta borde så vitt jag förstår i praktiken innebär att alla som har ett arbete och inte får politisk asyl ändå får lova att stanna i Sverige. Definitivt en bra lösning. Jag vill förtås ha ytterligare lättnader vad det gäller invadnrig til Sverige än vad regeringen nu föreslå. Men det förutsätter också att alla som anställs ska anställas under svenska arbetsmarknadslagar och under gällande svenska kollektivavtal.

Att regeringen på US-amerikanskt och australisk vis öppnar upp för arbetskraftsinvandring för sådana som har utbildning och erfarenhet som kanske inte är så lätt att få tag på i landet är jag positiv till. Det kan finnas risk för löndumpning här, men tror jag är minimal eftersom det oftast rör sig om välutbilddad arbetskraft som faktiskt ofta tjänar bättre i andra länder. Ett faktum som å sin sida sätter strålkastarsljuset på den svenska fackföreningsrörelsens oförmåga att på ett bra sätt företräda sina medlemmar.

Jag tycker vänsterpartiet på sitt traditionella maner agerar helt fel när man rakt av avvisar förslaget. Det känns som om enda anledningen till att man gör det är för att förlsget kommer från en regering som vi från vänstern inte gillar. Jag tycker som i andra sammanhang att man ska till vara bra förslag även om de kommer från fel håll. Invändningen att man försvagar asylrätten är ju bara dum. För den asylrätt som finns är ju nästan obefintlig i dagens Sverige. Den går knappast att försvaga. Det är klart att behöver göras mer, men varför säga nej till förbättringar även om det inte är perfekt?

Läs mer: Öppna Gränser och kollektivavtal

Intressant?
Bloggat: Astudillo, Jinge, Björnbrum
Borgarmedia: DN, AB, SVD,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Advertisements
  • Bra kommentar!

    Visst är förslaget inte perfekt – men det ser åtminstone ut att kunna bli en förändring till det bättre. Tack för tipset om pamfletten ”Öppna Gränser” för övrigt – vet inte varför jag missat den tidigare…

    Take care!

    Thomas

  • Pingback: Risken för lönedumpning | Svensson()