Bonnierkoncernens makt förstärks

När regeringen föreslår att driftstödet till svenska tidningar ska förändras är det främst stödet till tidningar i storstäderna som ska ändras. Det innebär att det blir Svenska Dagbladet och Skånska Dagbaldet som kommer att förlora en massa statligt stöd. Troligen innebär väl detta att de två tidningarna får läggas ner. Resultatet av det hela blir därmed att Bonniers ställning på den svenska mediemarknaden stärks.

Jag kan dock inte se något egentligt fel med regeringens neddragning av stödet till SVD och Skånska Dagbladet, trots att det gynnar Bonniers mediemonopol. Men man borde nog också se över distributionsstödet som idag gynnar Bonnierkoncernen på vad som nog kan anses var ett olämpligt sätt. Driftstödet som regeringen nu vill göra om är nämligen småsummor i jämförelse med distibutionsstödet, som huvudsakligen går till Bonniers och Hjörnes tidningar i Sverige.

Positivt är dock att inga neddragningar av driftstödet till fådagarstidningar verkar vara aktuellt.

Intressant?
Borgarmedia: SVD, DN,
Andra bloggar om: , , , , , , ,

Advertisements