Bo Rothstein – bättre än alla andra?

I dagens SVD skriver Bo Rothstein att de forskare och akademiker som skrivit under uppropet mot Forum för levande historia inte är konsekventa. Han menar att de har accepterat saker från den förra socialdemokratiska regeringen som de nu inte vill acceptera från den borgerliga.

Det menar Rothstein är inkonsekvent. Detta verkar nu inte baseras på så mycket fakta utan mer på att Rothstein rent generellt anser sig vara bättre än de flesta andra. En bättre forskare och en bättre akademiker brukar han anse att han själv är och jag tycker det lyser igenom även i denna debattartikel från den gode statsvetaren.

Visserligen menar Rothsten att många av de forskre som skrivit under hstorieuppropet inte är konsekventa, men i sak är han överens med dem:

Mitt argument har varit att i ett demokratiskt samhälle gör man bäst i att skilja mellan den politiska maktutövningen och forskningens strävanden efter sanning. Forskning bör helt enkelt stå fri från direkt ­politisk detaljstyrning eftersom den annars saknar trovärdighet.

Hans kritik riktar sig följaktligen mot de socialdemokrater som skrivit under medan tidigare kritik som jag sett riktat sig mot vänstern. Det kan vara så att Rothsteins kritik mot socialdemokrater delvis kan vara sann i motstas tilld en tidigare kritiken mot vänstern (i bred mening) som ju visat sig vara i högsta grad osann.

Intressant?
Bloggat: Kamferdroppar, Blogge, Claes Krantz, Duroj1, Duroj2,
Borgarmedia: DN,
Andra bloggar om: , , , , , ,

Advertisements
  • Daniel

    ”En försvarlig del av dem som ¬?undertecknat uppropet har tidigare accepterat socialdemokratiska regeringars verksamheter, som på pricken liknar vad de nu kritiserar”, skriver Rothstein. Jag begriper då inte vem eller vilka av undertecknarna det är han syftar på, och vad de ska ha accepterat.