Å så lite hets mot demokratin

Maria Abrahamsson fortsätter sitt korståg mot våra sociala rättigheter och det demokratiska beslutsfattandet kring detta. Nu genom att ifrågasätta den borgerliga demokratiska modell vi har i Sverige, där det mycket beslutas av demokratiskt valda instanser. Min erfarenhet är att detta är ett vettigt tillvägagångsätt och att det bör spridas till fler områden i samhället, exempelvis den ekonomiska sfären. De flesta politiker jag känner till är dessutom både kunniga och professionella så den saken skulle inte bli bättre om ”experter” skulle fatta besluten.

Misstag begås av alla människor och att skilja besluten om socialtjänst, sociala omsorger och så vidare från demokratiskt inflytande kna inte på något sätt göra saken bättre. Det enda resultat som det blir av något sådant är att det blir svårare att åtgärda missförhållanden då dessa blir lättare att dölja.

Istället för att utöka demokratin som jag vill, så vill Maria Abrahamsson inskränka. Symptomatiskt för SVD:s ledarsida skulle jag vilja säga.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Advertisements