Det här med invandringen

Med anledning av Gunnar Sandelins främlingsfientliga och i mitt tycker förljugna debattartikel i DN igår skrev jag ett känslomässigt färgat inlägg där jag inte tog tillräcklig hänsyn till Migrationsverkets statistik i min argumentation. Jag utgick istället från att Sandelin körde med falska kort och att Migrationsverkets siffror måste vara fel. Men trots det la jag in en brasklapp i mitt inlägg om att flertalet flyktingar som kommit till Sverige måste ha återutvandrat igen om man ska tro på Sandelins och Migrationsverkets siffor. För då kan man kanske få Migrationsverkets siffror på flyktinginvandringen under senare år (sen 1980) att stämma med siffrorna på hur många invandrare som finns i Sverige.

Med lite granskning av mina egna siffror (från SCB och ett antal böcker) och uppgifter, statistik från SCB och Sandelins siffror är det därför lätt att se att Sandelins påstående om att vi i Sverige har tagit mot 1 miljon flyktingar sen 1980 stämmer nog såtillvida att de fått uppehållstillstånd här. Men de har alltså inte stannat, utan mer än hälften har uppenbarligen lämnat Sverige igen. Så när vi bedömer hur många flyktingar Sverige tagit emot är sen 1980 är 500 000 en mer adekvat siffra. Sverige har alltså inte som Sandelin påstår fått ett tillskott av 1 miljon människor sen 1980. Utan 500 000 flyktingar och ytterligare en del i form arbetskraftsinvandring från resten av EU.

I motsats till vad Sandelin påstår är den största gruppen också sådana som fått stanna eftersom de bedömts vara flyktingar och i behov av skydd. För många av anknytningsfallen hör ju till denna grupp också då de är barn och fruar/män till de som beviljats asyl av flyktingskäl. Och många männsikor som beviljats asyl av nadra skäl har ockå egentliga flyktingskäl. Det visar sig ju gång på gång att Migrationsverket misshandlar folk i asylsystemet. Sandelin glider uppenbarligen på sanningen här och ljuger. Han förlitar sig på att folk är ovana vid att läsa statistik och ovana att tolka statistik. Att göra på det viset är oseriöst.

Man kan också konstater att de vanligaste invandrargrupperna i Sverige är svenskar som återvänder hem och människor från resten av EU. Dessa grupper är var och en större än flyktinginvandringen från Irak enligt SCB:s statistik. Vidare att nordbor utgör en stor del av invandrarna i Sverige:

Av 1,1 miljoner personer födda i andra länder är alltså hälften från nordiska länder och ytterligare 250 000 från resten av Europa. Adopterade barn från utanför Europa utgör ytterligare 35 000 och kvinnor som flyttat till Sverige och gift sig här utgör omkring 10 000 personer.

Vi kan alltså konstatera att de som pratar om cirka 1 miljon invandrare har rätt men jag tror att flertalet inte tänker på att nordbor utgör hälften av de som som flyttat till Sverige och att adoptivbarnen utgör en stor grupp. Flertalet invandrare i Sverige är alltså sådana som inte “syns”.

För att kunna diskutera en fråga på ett korrekt sätt krävs att underlaget man har är korrekt. Eftersom Sandelin inte använder siffror och statistisk på ett korrekt sätt blir hans argumentation och hans tirader genomfalska och felaktiga. Hans inlägg hör därför inte hemma i en seriös debatt utan bidrar bara till att sprida mer fördomar och främlingsfientlighet. Han spelar alltså rasisterna i Sverigedemokraterna rakt i händerna genom att inte på ett seriöst sätt granska alla siffror och hela invandringen till Sverige.

Intressant?
Bloggat: Neo, Cattis, Trotten,
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • Anomie

  När man pratar om invandring är det alltid bra att ta en titt på hur befolkningspyramiden har utvecklats i Sverige.
  http://www.scb.se/templates/tableOrChart____43016.asp

  Man inser snabbt att vi kommer få stora problem utan invandring.

 • ”Med anledning av Gunnar Sandelins främlingsfientliga och i mitt tycker förljugna debattartikel i DN igår skrev jag ett känslomässigt färgat inlägg där jag inte tog tillräcklig hänsyn till Migrationsverkets statistik i min argumentation.”

  Sent ska syndaren vakna. Det var inte ditt första ”känslomässigt färgade” inlägg. Du är helt förblindad av ideologi, men ge inte upp! Detta kan bli en vändpunkt i ditt liv!

 • anders

  För några år sedan tittade jag på statistik över invandringen från SCB och det visade sig då att 20 % var flyktingar, 5 % ekonomiska flyktingar och resten, 75 % var anhöriginvandrare. Det kan ha förändrats något senaste åren, men Sandelin har rätt: det är en myt att Sveriges invandring i första hand handlar om flyktingar. Sedan om det är ett problem eller inte kan man diskutera, men i fakta har han rätt

 • Roger Svensson

  Hurvida Sandelin har rätt eller fel i det han hävdar är ju knappast beroende på hurivida han korrekt, till sista decimalen, har redovisat antalet invandrare i rätt kategori! Det som är relevant i sammanhanget är om:
  a) Sverige, i jämförelse med andra länder, tar emot ett mycket större antal utomeuropeiska invandrare.
  b) Om större delen av dessa invandrare är flyktingar eller ej.

 • Lisa

  Det handlar inte om att Sverige är generöst och ”tar emot flyktingar”. Sverige har skrivit under FN:S flyktingkonvention och har en SKYLDIGHET att erbjuda skydd åt personer i behov av detta. Sedan har Sverige en restriktiv tolkning av själva flyktingbegreppet och är snål med att erkänna flyktingstatus – icke desto mindre är de personer som får uppehållstillstånd pga sekundära skyddsbehov i behov av skydd. Sverige ska inte sluta tillämpa flykitngkonventionen för att många asylsökande söker sig just hit – däremot har Sverige skäl att lobba mer aktivt för att övriga framförallt EU-länder också fska följa konventionen i högre utsträckning och på så vis ta sitt ansvar. Flyktingmottagandet och därtill kopplad invandring (familjeåterförening) kan inte en vara en fråga om kostnader för staten, lika lite som uppfyllandet av andra mänskliga rättigheter kan det!

 • Bosse B

  Enligt SCBs befolkningsstatistik så är 1227770 personer utrikes födda. Av dessa är 955124 utomnordiskt födda.

  Se SCB.se->Statistikdatabasen->Befolkning->Utrikes födda i riket efter födelseland och kön. År 2000-2007

 • Bosse, fast där räknas väl in barn som fötts utomlands med svenska föräldrar?

 • Bosse B

  Så är det nog. Dock tror jag inte att just den gruppen är särskilt stor.

 • Anders_S

  Siffroan som Bosse redovisar är ju helt korrekta och stämmer bra med de lite äldre siffror jag redovisat i det tidigare inlägget om hur många invandrare vi har.

  http://www.zaramis.nu/blog/2005/07/21/hur-manga-invandrare-finns-egentligen-i-sverige/

  Jag har försökt ta reda på hur stor gruppen svenska barn födda utomlands är, men inte lyckats. Det kan röra sig om cirka 500 barn per år de snaste decennierna. Men därinnan var det nästan inga. Följaktligen handlar det om kanske 10 000 personer.

 • ej journalist

  Ja, det blir nog ganska många hur man än räknar….
  Men det är väl inte antalet som är det absolut viktigaste ?