Hyggligt för Sinistra Critica i första valet

Jag vet inte hur Sinistra Critica själva bedömer sitt förväntade resultat i sitt första val, men ur min synpunkt är resultatet ganska bra. Speciellt med tanke på att PRC (i valet Sinistra Arcobaleno) som uteslöt Socialistiska Partiets kamrater, inklusive en mängd andra, endast fick 3,1%. För att vara ett första val är 0,5% ett bra resultat som jag ser det.

Valet som helhet var däremot en rejäl förlust för den italienska arbetarklassen. Berlusconis extremhögerkoalition tog tillbaka makten och alla vänsterpartier gick tillbaka och ser ut att få mediokra eller dåliga resultat. Splittringen i den numera ganska lilla italienska vänstern kanske är en orsak till att man inte kan nå längre än man gör. Totalt ställde 3 olika partier upp i de nationell valen. Men kanske ännu viktigare är det sveka som det största partiet, PRC, gjrot sig skyldiga till under den förra regringeperioden. Man gick till val som krigsmotståndare och försvarare av välfärden. Men när Prodi krävde rättning i ledet övergav man sitt valprogram och uteslöt de medlemmar som inte ville överge programmet. Väljarna sveks alltså å det grövsta.

Det var också dessa uteslutna som tog de första steget till att grunda Sinistra Critica.

Intressant?
Borgarmedia: SVD1, SVD2, SVD3, DN, PDK1, PDK2, SDS,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements