Olyckligt att polisen har omoderna system

Det är helt klart olyckligt att den svenska polisen i olika län/polisdistrikt har olika datasystem. Något som gör att sökningar på riksnivå i brottsregister inte är möjligt. Detta är ett tekniskt problem som uppstått ur polisens regionala organisering. Men det är också tekniskt lättåtgärdat, om än kanske inte billigt. Det är nämligen bara att ge Rikspolisstyrelsen ansvaret för brottsregister och se till att de får ett modernt datasystem anpassat för ändamålet.

Svårare att råda bot på är de uppenbara kommunikationsproblem som helt klart finns mellan olika polisdistrikt. En sammanslagning till större distrikt kanske är en åtgärd som skulle kunna förbättra läget något. Bättre utbildning av poliserna en annan.

I alla fall är det klart att polsien i Sverige har et stort behov av förändring och omorganisering samt effektivisering. För som det är idag fungerar polismyndighterna inte så jättebra. Det är inte säkert att en bättre fungerande polis hade inneburit att mordet på Engla hade kunnat förhindras. Men en bättre polis kan definitivt förbättra hanteringen av vardagsbrott.

Intressant?
Borgarmedia: SVD, DN1, DN2, AB, SDS, HD,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Advertisements