Ungdomsvåldet

Maria Abrahamsson i SVD frågar sig om vi ska lita på BRÅ, sjukvårdspersonal eller den lokala polisen när det gäller ungdomsvåldets eventuella ökning. Helt klart är att uppgifter från ett sjukhus i en del av Sverige inte kan tas som intäkt för nån ökning av ungdomsvåldet. Sådana siffror är definitivt inget underlag för att vetensakpligt kunna säga nåt om ungdomsbrottsligheten generellt. Abrahamsson använder dock muntliga uppgifter från Södersjukhuset för att hävda att anmälningsbenägenheten för just ungdomsbrott gått ner. Detta trots att man vet att anmälningsbenägenheten för våldsbrott i stort har ökat.

Anmälda brott säger mycket lite om det finns en ökning eller inte finns en ökning av brottsligheten. Detta för att det finns så många olika saker som påverkar anmälningsbenägenhet. De enda brott där 100% av fallen anmäls är mord och dråp. Just därför brukar mordstatistiken användas för att visa på om brottslighet ökar eller minskar. Men i just Sverige är det problem också med denna. Därför får BRÅ skriva särskilda rapporter för att visa på att antalet mord och dråp faktiskt minskat de senaste åren. Utgående från detta finns det alltså anledning att tro att även ungdomsbrottsligheten och ungdomsvåldet minskar. Vilket också en undersökning som regelbundet görs bland landets alla niondeklassare visar.

Intressant?

Borgarmedia: SVD1, SVD2, SVD3, SVD4, DN1, DN2, DN3, DN4, DN5
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Advertisements
  • BRÅs forskning är lika full av fel och brister som all annan forskning så att antyda att deras resultat är en absolut sanning tycker jag är felaktigt.

  • Anders_S

    Men eftersom BRÅ:s forskning och andra undersökningar (Estrada m.fl. på kriminilogen Stockholms Universitet) samt 15-årsundersökningen komemr farm till smma resultat, dvs en minskning av ungdomsvåld och ungdomsbrottslighet tror jag man kan hålla det för sant.

  • Pingback: Falsk trygghet genom övervakningskameror | Svensson()