Men hallå, kärnkraft hjälper ju inte

Folkpartister är för en kraftig satsning på kärnkraft för att komma till rätta med klimatproblemen. Det låter ju bra. Men det finns ett allvarligt fel med de resonemanget. Det hjälper inte. Koldioxidutsläppen kan inte minskas med hjälp av kärnkraft. Att tro det är att tro på en illusion. Kärnkraften bidrar istället till växthuseffekten, förutom alla andra problem som kärnkraft för med sig. Folkpartiets idéer leder alltså bara ännu längre in i helvetet. Ännu närmare klimatkatastrofen.

I motsats till vad folkpartiet tycker är dessutom kärnkraften inte speciellt populär. Framförallt inte bland sådana som är oroliga för växthuseffekten och klimatet:

Opinionen har inte påverkats av den senaste tidens intensiva klimatdebatt. Det vill säga, kärnkraftsförespråkarnas ihärdiga försök att få kärnkraften att framstå som oundviklig för att rädda klimatet har inte lyckats.

Undersökningen visar också att det främst är män över 60 år som vill ha kärnkraft (inte alla såklart) och unga, främst kvinnor, mellan 15 och 30 som inte vill ha det. De som säger sig ha ”grönast” värderingar är mest negativa till kärnkraft och de som definierar sig som allra ”gråast” är mest positiva. I klartext: det är generellt sett äldre män med svagt miljöengagemang som vurmar för kärnkraft.

Som vanligt är alltså folkpartiet ute och cyklar och deras idéer är i själva verket mycket dåliga och faktiskt direkt kontraproduktiva:

Enligt IAEA (Internationella atomenergiorganet) skulle en fördubbling av dagens kärnkraftskapacitet leda till max 3-4 procents minskning av utsläppen av växthusgaser.

Hur kan man ens överväga att bygga hundratals nya kärnkraftverk med alla de miljöskador och risker som uranbrytning, reaktordrift, kärnvapenspridning och radioaktivt avfall innebär, för att få en sådan blygsam vinst?

Dessutom skulle en så snabb expansion kräva att en ny stor reaktor startades varannan vecka från och med idag fram till 2030. Det är inte realistiskt. I genomsnitt tar det tio år att bygga en ny reaktor samtidigt som tiden för att vända de ökande globala utsläppen av växthusgaser är mycket knapp – sju år enligt FN:s klimatpanel.

Och så länge vi inte gör nåt radikalt så kommer vi att se mer av sånt här som just nu händer på Kanarieöarna.

Intressant?
Borgarmedia: PDK, AB,
Andra bloggar om: , , , , , ,

Advertisements
 • Enligt en uppgift som till och med lär vara sann försvinner elkraft motsvarande ett par kärnkraftverk i överföringen från vattenkraftverken i norr till konsumenterna i söder. Teknik finns för att få ner förlusterna till nästan ingenting men används inte. Det rimligaste vore att se till att kraftnätet rustas upp så att man tar hand om befintliga resurser, inte bygger nytt.

 • Anders_S

  I hela södra Sverige dräller det av dammar och avstängda småkraftverk som inte längre utnyttjas till nåt.

  Bara vid min mormors tidigare gård fanns ett par vattensågar och en större vattenkvarn. Fallhöjden på en en sträcka av cirka en kilometer är cirka meter. Alla sjöar ovanför är reglerade, men sköts inte längre om. Inget av fallhöjden utnyttjas idag. (problemet är kanske att vattnet inte räcker för kontinuerlig drift året runt)

  Sånt borde ju rustas upp och användas för elprodukiton och dessutom tycker jag att på alla platser där det funnits en väderkvarn borde det vara utan problem att sätt upp ett vindkraftverk. Ett slags förenklat tillståndsförfarande borde kunna användas tycker man. Det är ju miljöer där störningen av vingljud etc har funntis av tradition.

  Sen borde inte sommargäster ha rätt att överklaga bygglov i kustbandet heller (eller nån annan stans för den delen). De vill inte ha vindkraftverk medan de bofasta oftast vill ha.

  Men framförallt måste energiförburkningen och privatbilismen bli mindre.

 • Christer Borg

  Problemet med vattenkraft är att den inte är miljöanpassad, det är en myt. Den förstör biotoper och det måste till en ny istid innan såren läkt. Så vattenkraft är inte lösningen, däremot vind, som ”bara” har miljöeffekter som är av slaget ”skymmer utsikten” och liknande (föreuom en viss koldioxid vid tillverkningen då).
  Enligt forskare skulle vi klara oss på 100 TWh i Sverige och då räcker det i stort sett med de 6 TWh vattenkraft vi har + 30 TWh vind och lite bioenergi. Då kan vi t om knäppa av befintliga kärnkraftverk. Varför görs inte det då? Ja, energiindustrin är duktiga på att lobba och näringslivet tror inte på att spara, för dem är det bara ständigt ökad tillväxt som gäller, trots att de kan se vad den lett till hittills.
  Christer

 • Christer Borg

  Sorry, skulle vara 66TWh vatten förstås… 🙂

 • Anders_S

  Christer Borg: Ja så är det ju. Men när dammarna har funnits i så där 100 år så gäller ju inte det.

 • Miljöteknolog

  ”Kärnkraften bidrar istället till växthuseffekten”

  Det är inte sant. Gör man en livscykelanalys så ser man att t ex ett kolkraftverk släpper ut runt 200 ggr mer fossilt CO2/kWh än ett kärnkraftverk gör.
  Siffrorna finns på vattenfalls hemsida.

  Faktum är att Kärnkraften, tillsammans med vattenkraft och vindkraft är det mest miljövänliga vi har i Sverige. Men till skillnad från de andra så är kärnkraften en pålitlig energikälla. Vi kan t ex inte lita på att det blåser tillräckligt en smällkall dag i januari. Därför behövs kärnkraften.

  Jag läste blogginlägget du länkade till, ”Kärnkraften är inget alternativ”. Själva rubriken är ju rätt. Kärnkraften är enbart ett komplement. Resten av texten var dock ren rappakalja från en uppenbart okunnig person som försökte rättfärdiga en redan tagen ståndpunkt. Bland annat ondgjorde skribenten sig över att kärnkraft ger upphov till utsläpp av den (ofarliga) radioaktiva kol-isotopen C14, vilken ju hittas överallt i naturen.

  Hoppas att inte alla dina åsikter är såhär dåligt underbyggda.

 • Anders_S

  Miljöteknolog: Det finns gott om undersökningar och fakta som visar att du har fel. (Vattenfall är ju inte speciellt trovärdiga i sammanhanget om jag får säga så) Se gärna den länkade artikeln i Aftonbladet som jag också citerar. Och den person som skrev utkastet till ledaren (Själva slutprodukten är en kollektivt producerad artikel) i tidningen Internationalen är en väldigt kunnig person på energiområdet. Av allt att döma betydligt kunnigare än vad du är. Och definitivt kunnigare än vad jag är.

  Jag vet vem han är, men du föredrar att var anonym. Svårt att ta dig på riktigt allvar då faktiskt.

 • Anders referera gärna till de undersökningarna.
  Jag har grävt flitigt i den vetenskapliga litteraturen och inte hittat en endaste publicerad livscykelanalys som visar att kärnkraft har höga co2 utsläpp. Jag ger dig gärna referenser ifall du har tillgång till forskningsjournaler genom något universitet och har du inte det så mailar jag dig dom gärna som pdf.

  Artikeln i internationalen är mycket riktigt full med desinformation. C-14 och Kr-85 utsläppen är definitivt ingen riskfaktor. Stråldoserna de ger upphov till är infinitesimala jämfört med naturliga bakgrundsstrålningen. Stråldosen man utsätts för på grund av de utsläppen under en hel livstid är inte ens i närheten av jämförbar med stråldosen från en vanlig flygresa över alperna(tunnare atmosfär=mer kosmisk strålning).

  Denna meningen i artikeln demonstrerar tydligt att författaren vimsar runt.
  ”Över 800 personer har utsatts för strålning i storleksordningen 20 miljoner becquerel”

  Det är en totalt meningslös mening, den betyder ingenting! Man kan inte säga att någon har utsatts för si och så många becquerel. Det är som att skriva att någon utsattes för 98 kilometer i timmen eller att man utsattes för 15 dussin. Det ger ingen information.

  Sen förstår jag inte varför författaren envisas med att påstå att avfallsfrågan inte är löst. Han kan ju försöka beskriva ett scenario som leder till att någon utsätts för större stråldoser än tex 10 mSv/år genom att KBS-3 eller WIPP haverera efter en istid eller liknande. Naturen själv har demonstrerar med Oklo reaktorerna som rullade på för 2 miljarder år sen att kärnavfall förblir stabilt i berggrunden över geologiska tidsåldrar. Det är helt enkelt grundläggande kärnkemi.

  Ifall du vill veta mina kvalifikationer så har jag en fil.kand i fysik där mitt kandidatarbete var inom kärnfysik och jag slutför nu min fil.mag i reaktorfysik. Det han skriver i artikeln är någon som man direkt ser igenom bara man har läst en introduktionskurs i kärnfysik.

  Mvh
  Johan

 • christoffer

  Anders_s Om det finns så många undersäkningar som du påstår som visar på hur mycket co2 kärnkraft släpper ut, varför googlar du inte 5 min och länkar till dem ?

  Kan det vara för att de vetenskapliga undersökningarna visar att du har fel ?

  Electricity generation and health” The Lancet 2007; 370; 979-90 (http://gronarealisten.blogg.se/images/co2_1189865918.jpg)
  http://gronarealisten.blogg.se/images/graph_1189865931.jpg)
  Ger att kärnkraft har MINST utsläpp per genererad kWh.
  (Och minst dödsfall pga föroreningar.)

  http://www.externe.info/ Det största projektet för att studera externaliteter vid kraftgenerering, sätter kärnkraft på samma plats som vattenkraft

  http://www.oeko.de/aktuelles/dok/525.php tyska institutet för aplicerad ekologi.
  Kärnkraft marginelt över vindkraft och marginelt under vattenkraft (och alla dessa tre är väldigt mycket bättre än solkraft)

  Vattenkrafts annalys:
  http://www.vattenfall.se/www/vf_se/vf_se/Gemeinsame_Inhalte/DOCUMENT/196015vatt/595622milj/P0282331.pdf

  IEA: (International Energy Agency)
  http://www.nei.org/index.asp?catnum=2&catid=260
  Kärnkraft bättre än både vind och sol och i samma liga som vattenkraft.

  Hur många fler vetenskapliga analyser behöver du innan du anser dig överbevisad ?

  Faktum är att kärnkraft är det enda vettiga alternativ vi har som kan ersätta kol och olja.

  Vind,våg,sol och biobränsle kan inte skall upp till de behov av energi vi har och/eller kan inte garantera energi då vi behöver den.

  Detta är inte en fråga om politik, detta är en fråga om fysiska lagar.

  /C

 • Petter

  Det finns gott om sjöar, åar, älvar, gamla magasin som kvarnar har använt och etc i södra Sverige också som måste rinna ur i havet de med. Det är ju bara att det är så mycket mindre kraftverk här nere. Här i trakterna handlar det om någon MW installerad effekt. Men utanför länet en 80 km bort finns ju t ex 29 MW vattenkraft i Norrköping. Det är inte mycket större än så här omkring.

  Mer kärnkraft idag kan inte sänka några utsläpp (i Sverige) då det är transportsektorn som använder majoriteten av de fossila bränslena, det är för övrigt massa- och pappersindustrin som är den enskilt största användaren av vår bioenergi efter fjärrvärmeverken. Samt att de använder nästan 50% av industrins energi 🙂

  När massaindustrin har flytt Sverige så behöver vi ingen kärnkraft om vi sparar eller ökar (el)produktionen från t ex trädbränslen. Överföringsförlusterna är inte så stora i Sverige, men det handlar ändå om några TWh. Vilket å andra sidan motsvarar t ex O1. Men inte flera reaktorer.

 • Anders_S

  Chrsitoffer: Du hänvisar alltså till kärnkrfatsindutrin för dina vetenskapliga uppgifter. Menar du att kärnkraftsindutrin är trovärdig i denna fråga?

  Ett mycket förvånande påstående i så fall.

  Här är lite annan läsning:
  http://www.internationalviewpoint.org/spip.php?article1239
  http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article4508
  http://www.isg-fi.org.uk/spip.php?article499
  http://www.isg-fi.org.uk/spip.php?article433
  http://www.internationalviewpoint.org/spip.php?article1257
  http://www.no2nuclearpower.org.uk/
  http://climateandcapitalism.com/

  Dessutom innehåller en av mina länakde artiklar nog med data från mer oberoende källor än kärnkraftsindutrin för att göra mitt påstående sant (om än kanske lite tillspetsat) (Greenpeace-artikeln i AB)

 • Christofers referenser är för övrigt inte från industrin. Öko’s och ExternE har inget med kärnkraftsinudstrin att göra. Öko’s är till och med starka motståndare till kärnkraft. Lancet är en medicinsk tidskrift och författaren till lancet artikeln är inte från industrin.

  Här har du ett axplock av livscykelanalyser från den granskade vetenskapliga litteraturen.

  M Rashad, Applied Energy, 2000, vol 65 211-219.

  Young Eal Lee et al, Progress in nuclear energy, vol 37, 113-118.

  Koji Tokimatsu et al, Energy Policy, 2006, vol 34, 833-852

  Vasilis M. Fthenakis, Energy Policy, 2007 ,vol 35, 2549-2557
  Hiroki Hondo, Energy, 2005, vol 30, 2042-2056

  Luc Gagnon et al, Energy Policy, 2002, vol 30, 1267-1278

  Keishiro Ito et al, Energy Convers. Mgmt, 1997, Vol. 38, 607-614.

  Daniel Weisser, Energy, 2007, vol 32, 1543-1559.

 • magnus D

  Hej jag är för kärnkraft det är det renaste och billigaste alternativet för tillfället skulle vi sätta upp vindkraftverk för att försörja hela sverige med ström hur mycket tror du att det skulle kosta för när allt kommer omkring så är det pengar det handlar om,och jag vill inte betala halva min lön för att få mina lampor att lysa hemma.Då finns bara ett alternativ just nu kärnkraft.Magnus D

 • Jag har ett litet förslag/utmaning till dig. Oavsett hur många referenser jag och Christofer ger så kommer du nog heldre lita på de artiklarna du länkar till. Men varför få informationen filtrerad genom de artikelförfattarna eller genom mig och christofer när du kan söka den själv?

  SÅ jag föreslår att du knallar in på närmaste universitetsbibliotek. Gå sen till http://www.sciencedirect.com på en av deras datorer, sök sen på life cycle assesment + nuclear eller co2 emissions + nuclear etc. Då kan du lätt skaffa dig en egen uppfattning om vad forskningen faktiskt säger. Sciencedirect är den största samlingen av granskade forskningsartiklar i världen.

  Jag kan ju direkt säga att vad forskningen visar är tvärtemot vad du säger, men som sagt ta inte mitt ord på det. Kontrollera det själv!

 • christoffer

  Anders, Varför är jag inte förvånad över ditt beteende.
  Jag stoppade in en (1) länk till en part i frågan, du kommenterade den och endast den, och hävdade att den inte var trovärdig. (Utan att ens granska matrealet och försöka ens hitta ngt fel.) Men du kommenterade inte de andra länkarna.

  Det du gör är ngt som kallas ”Ad hominem circumstantial” (http://en.wikipedia.org/wiki/Ad_hominem#Ad_hominem_circumstantial)

  Sluta med det och bemöt argumenten istället. Det är mer hederligt.
  /C

 • Anders_S

  Christoffer: Man har inte tid att i detalj bemöta en räcka argument i en kommentar. Det finns varken plats eller tid.

  Normalt godkänner jag inte heller kommentarer med så många länkar, men jag gjorde ett undantag på grund av att det är intressant.

  Jag inser vidare att jag får återkomma med ett inlägg med lite mer länkar till diverse forskning och dokument så det tänker jag göra när jag får tid till det.

 • Okay… Detta var en besynnerlig diskussion, Anders finns det något särskild anledning till att du ignorerat varenda kommentar jag skrivit?

 • Anders_S

  Johan Simu: Jag hinner inte svara på allt helt enkelt. Jag återkommer som sagt var.

 • Pingback: Etanol är inget alternativ | Svensson()

 • Fair enough, tidsbrist är en evig plåga 🙂

  Men som sagt, om du vill kika på de referenser jag nämnt så mailar jag dom gärna till dig. All den granskade vetenskapliga litteraturen pekar i princip mot samma sak i denna frågan. De enda rapporter odyl man kan hitta som visar annat är tex opublicerad alster av Van Leeuwen som inte klarat sig igenom peer review processen.

  Trevlig valborg!