Etanol – bidragande orsak till matbrist och svält

Satsningen på etanol som alternativ till bensin är en av flera orsaker till den alltmer tilltagande matbristen i världen. En brist som lett till enorma höjningar av matpriserna, framförallt på ris. Detta har inneburit att fattiga människor i olika delar av världen står utan tillräckligt med föda. Antinegn har man ingen mat då skörden slagit fel eller så har man inte längre råd att köpa det ris man behöver. I vilket fall som helst hotas världens fattiga av svält.

Nu är som sagt etanolen inte den enda orsaken till matbristen och de stegrade matpriserna. Det finns flera andra anledningar såsom:

 1. Kinas snabba ekonomiska utveckling som lett till ökade inköp av livsmedel
 2. Missväxt – förmodligen delvis beroende på växthusffekten och medföljande vädereffekter
 3. Oljeprishöjningar som lett till prishöjning på konstgödsel
 4. Finanskrisen

Enligt en artikel i SVD påverkar också handelsrestriktioner och jordbrukssubventioner i Europa och USA läget. Men jag har faktiskt svårt att se hur detta skulle bidra till matbristen. Det borde ju vara tvärsom då Europa och USA då inte behöver köpa lika mycket mat från andra länder. Däremot kan det kanske annars påverka jordbruksutvecklingen i andra länder negativt.

Av ovanstående punkter hör 4 stycken ihop med den mer utvecklade världens efterrfrågan på oliak sätt. Det är vi (inklusive medl- och överkalssen i Kina) som överkonsumerar olika saker och som efterfrågar olja och etanol. Tre orsaker har med vår stora efterfrågan på bränsle att göra. Nämligen att etanol odlas på arealer där mat skulle kunna odlas, missväxten som beror på växthuseffekten som i sin tur beror på att vi använder för mycket olja.

Slusatsen av detta blir som jag ser det att den ohämmade användningen av bilar i västvärlden måste upphöra. Samhället måste ställas om på en mängd sätt, som jag skrivit om tidigare.

Intressant?
Bloggat: Mullvaden,
Borgarmedia: SVD,
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • Det kanske är så att spekulationskapitalister som just nu är skrämda för att gå in i bostadsproduktion eller industrier kastar sig över råvarusidan, inklusive maten, och därmed driver upp priserna? Pengarna måste ju rulla någonstans!

 • christoffer

  Jordbrukssubventionerna är skyldiga eftersom de redan har slagit ut mycket av matjordbruket i afrika och sydamerika.

  Nu då EU och USA inte har lika mycket produktion så finns det ingen marginal i Afrika och sydamerika att ta av. Och eftersom EU och USA ser till sitt eget hus först så blir det andra länder som drabbas av deras (EU’s och USA’s) oförmåga att exportera så mycket som vanligt.

  Däremot är inte etanolen mer än högst perifer orsak till matkrisen. Etanol görs primärt av socker från sockerrör (förutom USA som gör den av majs) och de jordar som man odlar socker på är inte så lämpade för tex ris eller vete odling. Ett annat tecken på att etanolen inte är ”skurk” är att sockerpriset inte har följt med ris och annat upp. på ett år så har socker stigit från 9.5 till 11.5 en stor men inte överdriven ökning.

  Så snälla sluta köpa oljeindustrins skräckpropaganda.
  /C

 • Anders_S

  Christoffer: så vitt jag vet är oljeindustrin för att vi ska använda etanol. Och jo sockerrrösproduktionen inkräktar på livsmedelsproduktion. Det gäller i Brasilien där jag känner till (jag känner aktivister i de jordlösas rörelse MST) jordlösa småbrukare som körts bort från sina fält för att se att det blivit sockerrrörsodlinagr där. Det gäller i USA där man odlar majs för etanolproduktion osv.

  Sockerpriset har alltså stigit med cirka 25% om jag förstår dig rätt. Det tycker jag verkar ganska mycket. Att rispriset stigit mest beror på att just ris drabbats av den värsta missväxten.

  Etanol må i dagsläget vara en liten bov. Men ju mer vi satsar på det ju värre blir det.

  Det som framförallt slagit ur matproduktion är satsningar på exportgördor med hjälp av lån från världsbanken och valutafonden. Och torka som orsakas av växthuseffekten.

 • Petter

  Alltså EUs jordbrukspolitik har ju fått oss att odla mindre, från överskott till runt noll i netto. Dåliga år har vi inte riktigt haft här, utan vi har helt enkelt sått mindre mark. Avkastningen är fortfarande bra. Sen är det huvudsak djurfoder vi odlar. Det är iaf det som fått våra spannmålslager att börja ta slut. Någon brist på amerikanskt ris på ICA kommer vi ju inte få.

  Majsetanol är ju för övrigt billigast att framställa med kol som drivmedel för fabriken, därför det byggs _nya_ sådana anläggningar. Bra för luften och hälsan 🙂 De använder dock väldigt mycket mot vad vi gör, 23% av majsen går till etanol. Här går inte ens 23% av vetet till etanol, det går mestadels till foder.

  Subventionerna på icke odling är det som påverkar läget här mest. Sen har ju massor länder satt exportstop på ris, inte pga efterfrågan utan priset. Sen är övriga världens fattiga beroende av billiga importvaror, de påverkas ju då av exportstoppen och skyddstullar. Att priset har gått upp har mestadels politiska orsaker och jag tror inte amerikanarna lider av att bara kunna köpa 4 stycken 9 kilos säckar med ris per besök. http://en.wikipedia.org/wiki/2007%E2%80%932008_world_food_price_crisis

 • christoffer

  OK förklara för mig hur biobränsle som produceras på ca 1% av all åkermark (Detta är ALLT biobränsle, etanol är allso mindre än 1%) Kan vara ansvarigt för stigande livsmedelskostnader.

  Om Man gräver lite så noterar man helt andra saker som tex att en ökande kinesisk medelklass har ökat sin livsmedelskonsumption kraftigt de senaste åren.

  ps Det visade sig att orsaken till prishöjning av socker i år berodde på att både USA och China har haft störningar i produktionen, så råvaran har inte kunnat förädlas tillräckligt snabbt.
  ds

 • Anders_S

  Christoffer: Läser du inte artiklarna du kommenterar? Det om kinesiska medelklassen står ju i mitt inlägg.

  Och sen är du ju lite konstig. Först har inte sockerpriset stigti (fast det stigit med 25%, vilket är en massa) och sen när det gjort det så säger du att det beror på produktionsproblem i ett par anläggningar. Det är inte seriöst och inte trovärdigt.

 • Mats_D

  Att etanoltillverkningen idag skulle orsaka matbrist i fattiga länder, så ser jag en annan aspekt i ämnet.
  Om man ser man till hur vi har det i I-länderna,där vi lever med ett enormt stort överflöd av livsmedel.
  Vad gör vi? Jo vi bränner upp eller gör mylla av livsmedlet som inte blir sålt.
  Vi har en politik som fäller krokben på jordbrukare i landet vilket resulterar i att vi importerar stora mängder mat som skulle komma andra mindre lyckade länder väl tillpass.
  Vad vi alla måste tänka på är att ändra vårat sätt att leva i förhållande med den natur vi har kvar.
  Att vi spyr ut föroreningar som förstör vårt tunna ozonlager måste vi snarast upphöra med.
  Att driva fordon med etanol är bara början till all den forskning som måste till för att rädda planeten Tellus och allt levande på den.
  Så fäll inte krokben på utvecklingen som kan rädda det som vi har kvar.
  Tack för ordet!

 • Petter

  christoffer att vi har tomma spannmålslager har inget med den kinesiska medelklassen att göra, eller ökad konsumtion/efterfrågan utan att vi just 2006 och 2007 odlat mindre än 2005 och tidigare.

  Sen påverkar USAs majsetanol priset, eftersom de använder så mycket som 25% av majsen. Subventionerar och betalar bra för den. Vi använder 150 000 ton vete. Runt 7.5% alltså, men nästa år om agroetanol blir klar med sin utbyggnad kommer de göra anspråk på 550 000 ton spannmål, mer än en tiondel av allt spannmål vi producerar alltså. 550 000 ton är väl ungefär vad ett land som Norge eller Danmark konsumerar till mat, vi konsumerar 15-20% av spannmålet eller runt 900 000 ton. 550 000 ton handlar om 95 000 hektar mark för att få 1.3 TWh eller 200 000 m¬? etanol. Bensin förbrukar vi 46.4 TWh eller 5130000 m¬?. För att nå EUs mål om 10% biobränslen i drivmedel 2020 behöver vi alltså med agroetanols process så handlar det om ca 250 000 – 325 000 hektar mark, det är ca 70% – 90% av marken vi odlar vete på idag, eller 25% – 33.33% av den totala marken vi odlar spannmål på. Mark har vi, men det är inte som man kommer ta mark ur träda för att odla spannmål till bränsle utan det är något man odlar istället för djurfoder. Nu är det inte som etanol är tänkt att ersätta bensinen utan det är just de här 10% som gäller, men hur mycket energi tror du inte 325 000 hektar mark kräver för att odlas? Det är konventionellt odlad vete, med konstgödsel och alla utsläpp det handlar om. För att få 4.64 TWh bränsle. Skulle vi ersätta alla 46.4 TWh bensinen med 46.4 TWh etanol skulle vi få odla 3 150 000 hektar mark dock, mer åkermark än vad som finns idag! (vi har ca 2.7M hektar åkermark) Fast det (bensin-ersättare) är aldrig etanol tänkt att vara.

 • Pingback: Käket och moralen()

 • Energi eller mat? Ja vad skall vi ha vår åkermark till? I Skåne används 15% av åkerarealen till att skörda höstvete för framställning av Absolut Vodka. Energiinnehållet i detta spannmål skulle täcka årsbehovet för 2 miljoner människor. Att vi under lång tid använt åkermark till att framställa berusningsdrycker talas det tyst om, men när vi använder marken för framställning av energi till fordonsbränsle eller uppvärmning då blir det liv i luckan. För att täcka vårt behov av mat behöver vi bara 20% av vår åkerareal. Vad skall vi använda den resterande delen till?