Cosa Nostra och heroinet, del 1

Del 3 av 7 i serien Heroin

Cosa Nostra (vår sak) är namnet på den organisation som tidvis tycks ha västra Sicilien och den största staden där, Palermo, i ett järngrepp. Mer känd är kanske organisationen som maffian. Den sicialianska maffian har gamla anor och traditioner som ytterst bygger på hederskultur och hedersbegrepp och vendettakultur. Något vi idag främst diskuterar andra sammanhang men som är det fundament på vilket maffian en gång grundades. Idag är dock dess störst drivkraft ekonomisk profit och makt. Maffian som företeelse har också spridit sig till USA. Det är dock en egen organisation med sina egna familjer. En del av dessa har när band med sicilianska maffiagrupper, andra har det inte. En del av dessa band beror på att man är släkt med varandra, andra handlar om rena affärsförbindelser. Många av de senare kom att skapas efter andra världskriget då maffian reorganiserades på Sicilien med visst bistånd från OSS (föregångaren till CIA) som ville skapa en motkraft till kommunisterna. I samma veva knöts förbindelser mellan amerikanska mafiosi och maffiafamiljer och sicilianska cosche (det namn under vilket maffiaklanerna på Sicilien traditionellt är kända) och mafiosi.

Maffian kom genom amerikansk och brittisk naivitet och ibland med direkt hjälp från amerikansk underrättelsetjänst. Man byggde snart upp sin kriminella verksamhet igen och kom att till en början bli inblandade i handel med morfin och heroin liksom mer traditionell maffiaverksamhet som utpressning och beskydd. När ockupationsmakten drog sig tillbaka 1945 satsade maffian först på att försöka skapa ett självständigt Sicilien, men när det kristdemokratiska partiet bildades med stöd från USA vald maffian detta som sitt parti. Det var också under denna tid som maffian på Sicilien började kalla sig Cosa Nostra. Under denna tid blev också Tommaso Buscetta medlem i maffian. Han kom långt senare att bli en så kallad pentiti och är huvudkällan till det mesta man idag vet om Cosa Nostra som organisation. Buscetta kom tidigt att bli engagerad i cigarettsmuggling, som var en lösnam del av maffians verksamhet under tiden efter 2:a världskriget och på 1950-talet. Han kom också att organisera gangsterverksamhet i Sydamerika, framförallt i Argentina.

1957 besökte Guiseppe Bonanno ”Joe Bananas”, från Bonannofamiljen i Brooklyn (New York), Sicilien och knöt kontakter. Detta som en del i en ansträngning att finna nya smuggelvägar när det blev allt svårare att smuggla via Kuba och Karibien. Vid en rad möten kom man fram til överenskommelser mellan amerikanska occh sicilianska maffiafamiljer. De amerikanska var Bonanno-familjen, Gambinofamiljen i New York, representerad av Lucky Luciano, och Magaddino-familjen från Buffalo medan de sicilianska familjerna var Magaddino från Castelammare (Släkt med Buffalo-familjen). Överenskommlserna handlade om narkotikahandel, främst heroin och var antagligen ett försök att kringå korsikanernas dominans i heroinhandeln. Samtidigt infördes kommissionen (eller kupolen), en slags beslustnivå där bossarna i Palermo tillsmmans kunde disskutera och lösa problem. Trots detta ledde konkurrensen om de stora förtjänsterna i heroinhandeln till det som brukar kallas 1:a maffiakriget endast 5 år senare, 1962.

Detta krig mellan två maffiafamiljer i Palermo, dels den som kontrollerade centrala Palermo, ledd av bröderna La Barbera, dels Greco-familjen i Ciaculli, slutade med att de senare avgick med segern. I allians med dem fanns maffiafamiljen i Corleone som i nästa maffiakrig skulle göra sig väl kända, eller kanske snarare ökända. Men som en följd av kriget och att polsiens slog till hårt mot maffian och arresterade närmare 2000 personer. Maffians verksamhet slogs i princip ut under flera år och korsikanerna kunde fortsätta att dominera heroinhandeln. Kommissionen upplöste sig själv 1963 för att återuppstå först 1969

Viktigt i sammanhanget var att ledande mafiosi frigavs och utvisades från USA. En av dessa var Lucky Luciano, förmodligen representerande Gambinofamiljen som satte igång med att från Rom organisera heroinsmuggling till USA. genom avtal med en libanesisk knarkhandlare, Sami El Khoury, som köpte upp en hel del av opiet från Turkiet och utvann morfin. El Khoury kunde med hjälp av korrumperade libanesiska statstjänstemän organisera smugglingen tili Siciliens heroinlaboratorium och senare när dessa stängts av framgångsrika italisenska polisaktioner i början av 1950-talet, till korsikanska gangsterkontakter i Marseille som i sin tur exporterade heroinet till den US-amerikanska maffian. Några av de andra gangstrar som Luciano samarbetade med var Meyer Lansky och Santo Trafficante. Det två senare kontrollerade den organiserade brottsligheten i Karibien. Centrum för deras verksamhet var Havanna på Kuba. En stor del av smugglingen från Europa till USA gick via Karibien, Kuba och Florida.

1959 tog dock Fidel Castro och hans kamrater makten på Kuba från diktatorn Batista. Trafficante affärer stördes allvarligt av detta och en sor del av knarksmugglingsverksamheten flyttades till Miami där man genom exilkubanerna existens hade god tillgång till kurirer och smugglare (en hel del av flyktingarna hade redan på Kuba ägnat sig åt sådna verksamhet). Men ungefär samtidigt så minskades produktionen av opium i Turkiet och heroinlabben i Marseille behövde nya leverantörer. Sydostasien kom att bli centrum för den nya produktionen och till en början komtrollerade korsikanska gangsternätevrk en del av handeln. Med stigande US-amerikansk inblandning i Indokinakriget kom dock korsikanernas betydelse att minska och Trafficante själv reste till Sydostasien 1968 för att knyta kontakter med lokala gangsters. Det var dags för ett nytt kapitel för maffian i USA och även för syskonorganisationen på Sicilien.

Källor (utöver det som länkats ovan):
John Dickie, Cosa Nostra, 2004 (på engelska), svensk utgåva, Månpocket, 2008, uppdaterad med åren 2004-2007.
Alfred W. McCoy, The Politics of Heroin in South East Asia, Harper & Row, 1972. På svenska; Heroin, pengar och politik, Prisma, 1976

Intressant?

Bloggat: Motbilder, Utsikt från ett tak,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Blogged with the Flock Browser

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

 

Series Navigation<< USA, CIA och heroinet – The French ConnectionCosa Nostra och heroinet, del 2 >>
Advertisements