Det finns bättre böcker om 1968

Det är något som slår mig när jag läser recensionen i SVD av Håkan Arvidssons bok om tiden i 68-vänstern. Nog tyckte vi att vi visste allt när vi var unga. Men det gör ju de unga också idag. Därvidlag finns ingen skillnad och denna åkomma är inget speciellt för 68-vänstern. Arvidsson och recensenten i SVD förväxlar ungdom med vänster och vänster med ungdom.

Själv är jag dock egentligen för ung för att ha varit en del av 68-vänstern, jag är född 1956. Men när jag kom in i vänstermiljöerna i Göteborg i slutet av 1970-talet så var det inte så som det beskrivs i recensionen i SVD och, förmodar jag, också i Arvidssons bok. Det är möjligt, kanske till och med troligt och kanske förväntat att det var så i de maoistiska och stalinistiska miljöerna. Men de jag kände/känner i de miljöerna har aldrig varit sådan. Maoister fanns det ju dessutom väldigt få i Göteborg. Och från de miljöer där jag rört mig, anarkistiska/trotskistiska/alternativa känner jag definitivt inte igen den bild som verkar målas upp i Arvidssons bok.

Det finns alltså förmodligen bättre böcker och Kjell Östbergs bok om 1968 är en. Även Mark Kurlanskys bok är klart läsvärd.

Intressant?
Bloggat: Håkan A. Bengtsson,
Läs mer: LO-tidningen,
Borgarmedia: DN, KB, SDS1, SDS2, HD, AB,
Andra bloggar om: , , , , , , , ,

Advertisements