Mediemonopolet stärks

I skuggan av FRA-debatten händer även andra saker, såväl i världen som i Sverige. En sådan sak är förändringarna i presstödssystemet. Förändringar som gynnar Bonniers stora dominans på den svenska mediemarknaden. Förändringar som dessutom Bonniers själva sett till att de blir verklighet. Bland annat genom lobbyverksamhet i EU-högkvarteren i Bryssel. Dessutom beör inte förändringaran de delar av stödet till den vsnak pressen som Bonniers själva tar stor del av, som exempelvis distributionsstödet.

Även på andra sätt stärks Bonniers position på mediamarknaden. Till exempel genom köp av Canal Plus. I skuggan av Bonniers har också ett annat familjeägt medieföretag, Hjörnes, jobbat sig upp till en monopolställning på flera lokala mediemarknader. Utvecklingen på den svenska mediemarknaden är klart negativ och nyhetsutbudet tenderar att bli allt mer likformigt. Det enda som i någon mån motverkar denna utveckling är bloggosfärens tillväxt. Något som märkts tydligt i samband med debatten om avlyssning och integritet. Debatten om FRA-lagen.

Bonniers fungerar dessutom på olika sätt som ett slags filter på vilka nyheter som syns och kan efterforskas. kritiska och debatterande artiklar om det mesta döljs enligt Mikael Nyberg genom Bonnier-koncernens försorg. Ytterligare ett sätt för makthavarna att ha kontroll över vad som är rätt, riktigt och värt att sprida alltså.

En sak är säker, mediemonopolen minskar debatten och dessutom den bir den viktiga kontrollen av våra makthavare lidande. Hade det inte varit för alla kritiska bloggar hade gammelmedia förmodligen knappt uppmärksammat FRA-lagen heller.

Läs mer: ETC1, ETC2,

Intressant?
Bloggat: Errata,
Borgarmedia: SDS, SVD1, SVD2, DN1, DN2, SVD3,

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements